วิธีเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับคุณแม่ที่มีโรคประจำตัว

วิธีเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับคุณแม่ที่มีโรคประจำตัว

การเตรียมตัวก่อนคลอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงการคลอด แต่ในกรณีที่แม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน การเตรียมตัวก่อนคลอดมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้แม่และลูกน้อยปลอดภัย ดังนั้น วิธีเตรียมตัวก่อนคลอดในกรณีที่มีโรคประจำตัว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. ปรึกษาแพทย์ ก่อนเริ่มการเตรียมตัวก่อนคลอด แม่ควรพบแพทย์และพูดคุยเกี่ยวกับโรคประจำตัว แพทย์จะประเมินความเสี่ยงและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของแม่และลูกน้อยในช่วงคลอด
 2. ควบคุมโรคประจำตัว แม่ควรควบคุมโรคประจำตัวให้ดีก่อนเข้าสู่ช่วงคลอด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น ออกกำลังกายเบาๆ เพื่อควบคุมความดันโลหิต รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 3. รับการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมโรคประจำตัว แม่ควรไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามสุขภาพ
 4. เตรียมตัวก่อนคลอด ในการเตรียมตัวก่อนคลอด คุณแม่ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการคลอด เพื่อให้พร้อมในการใช้งานทันทีที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณแม่ยังควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคลอด เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิด
 5. ตรวจสอบห้องคลอด คุณแม่ควรตรวจสอบห้องคลอดที่จะใช้ในการคลอด โดยการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการคลอด เช่น อาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำ และการออกแบบห้องคลอด เพื่อให้แม่มีความสบายในการคลอด
 6. รับคำแนะนำจากแพทย์ คุณแม่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการเตรียมตัวก่อนคลอด เช่น การตรวจสุขภาพเตรียมตัวก่อนคลอด การปรับเปลี่ยนการออกกำลังกาย เพื่อเตรียมร่างกายในการคลอด และคำแนะนำอื่นๆ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นผลอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การเตรียมตัวก่อนคลอดในกรณีที่มีโรคประจำตัว เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะการคลอดที่มีปัญหาอาจทำให้แม่และลูกน้อยได้รับผลกระทบได้ ดังนั้น คุณแม่ควรปฏิบัตามขั้นตอนและการเตรียมตัวที่ได้กล่าวมา โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการคลอดที่ปลอดภัยและมีผลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คุณแม่ควรรับคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาตัวเองและลูกน้อยหลังคลอด

  อย่าลืมว่าการเตรียมตัวก่อนคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ คุณแม่ยังควได้รับคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองและลูกน้อยหลังคลอดอย่างเหมาะสม และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณแม่และลูกน้อยฟื้นตัวได้ดีและสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว

Reference

 1. “Childbirth Preparation Classes: A Review of the Literature,” published in the Journal of Perinatal Education in 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5598132/
 2. “The Effect of Prenatal Yoga on Perinatal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Alternative and Complementary Medicine in 2017. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5685218/
 3. “The Effectiveness of Antenatal Education in Reducing Anxiety and Increasing Confidence in Pregnant Women: A Systematic Review,” published in the Journal of Perinatal Education in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6206222/
 4. “Preparation for Childbirth: A Systematic Review of the Quantitative and Qualitative Evidence,” published in the Journal of Advanced Nursing in 2019. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.13930
 5. “The Effectiveness of Childbirth Education Classes on Pregnancy Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Advanced Nursing in 2020. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14248