ช่วงหลังคลอด ทำไมเส้นผมถึงร่วงอย่างรวดเร็ว

ทำไมเส้นผมร่วงอย่างรวดเร็วช่วงหลังคลอด

เส้นผมร่วงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังคลอดเป็นปัญหาที่พบได้ส่วนใหญ่ในผู้หญิงหลังคลอด ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในช่วง 3-6 เดือนหลังคลอด และอาจยังคงเกิดไปจนถึงปีแรกหลังคลอด ปัญหาการร่วงของเส้นผมนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของคนที่มีประวัติความผิดปกติของเส้นผมก่อนหน้านี้หรือผู้ที่ไม่เคยมีปัญหามาก่อน

สาเหตุที่เส้นผมร่วงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังคลอด มีดังนี้

  1. ระดับฮอร์โมนเพศหญิง : ในช่วงตั้งครรภ์ ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยสร้างฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม แต่หลังคลอด ระดับฮอร์โมนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้
  2. ความสมดุลของฮอร์โมน : ฮอร์โมนอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมเช่น ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนคอร์ติโซล ฮอร์โมนสเตรสส์ ฯลฯ จะมีส่วนช่วยสร้างเส้นผม แต่หากไม่มีความสมดุลกัน อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม และทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้
  3. ความเครียด : การคลอดลูกแล้วอยู่ในสภาวะที่ต้องดูแลลูกและมีภาระหน้าที่หลายอย่างเป็นจำนวนมาก อาจทำให้แม่มีความเครียดสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นผมร่วงได้
  4. การแต่งกายและการดูแลตนเอง : การผมแต่งกายอย่างผิดวิธี การทำผม อาจทำให้เส้นผมถูกขัดและเสียหายได้ นอกจากนี้การดูแลเส้นผม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำผมที่มีส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้
  5. สภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง อากาศร้อนชื้น แสงแดดจัด ฯลฯ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้

ทั้งนี้ การดูแลเส้นผมให้เหมาะสมและรักษาสุขภาพเส้นผมหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยควรพยายามลดปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อเส้นผม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลเส้นผม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม ปรับเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่ เพื่อลดความเครียด และเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมสำหรับการดูแลเส้นผม โดยให้มีประโยชน์ต่อเส้นผมและสุขภาพโดยรวมของคุณแม่ 

นอกจากนี้ การปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อคำแนะนำ และการดูแลเส้นผมในช่วงหลังคลอดเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างสมควร เพื่อการเจริญเติบโตของเส้นผมที่สมบูรณ์ แข็งแรงของคุณแม่ในช่วงหลังคลอด

Reference

  1. Prevalence and risk factors of postpartum hair loss: a systematic review and meta-analysis. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6450703/
  2. Postpartum hair loss: A review and update. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6492343/
  3. Postpartum Hair Loss: An Update. (2018) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806988/
  4. Hair Loss in Postpartum Women: A Review. (2017) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5713309/
  5. Postpartum Hair Loss: A Review. (2015) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560543/