การจัดการกับภาวะซีดเลือดที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลังคลอด

การจัดการกับภาวะซีดเลือดที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลังคลอด

ภาวะซีดเลือดหลังคลอดเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลังคลอด เป็นผลมาจากการสูญเสียเลือดอย่างมากในระหว่างการทำคลอด โดยจะมีอาการหนักหรือเบาขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณเลือดที่สูญเสีย ความดันโลหิต และความเสี่ยงต่อภาวะซีดเลือด ดังนั้น เพื่อป้องกัน และการจัดการเบื้องต้นในกรณีที่เกิดภาวะซีดเลือดหลังคลอด คุณแม่ควรรู้จักวิธีการจัดการภาวะซีดเลือดดังนี้

1.ป้องกันภาวะซีดเลือด

 • รักษาสุขภาพก่อนและหลังการคลอด
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอ
 • ดื่มน้ำให้พอเหมาะ
 • ให้เวลาสำหรับการพักผ่อน

2.การจัดการภาวะซีดเลือด

 • หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป
 • ให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ในท่าที่สบาย หรือนอนบนเตียงด้วยหมอนหรือเบาะที่เหมาะสม
 • ถ้าอาการซีดเลือดหนักมาก ให้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงทันที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเลือดเพิ่มเติมโดยด่วน
 • รับเลือดผ่านทางเส้นเลือดโดยตรงโดยการผ่าตัด

นอกจากนี้ คุณแม่ควรเฝ้าระวังภาวะซีดเลือดหลังคลอดโดยการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหลังคลอด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักใบเขียว และผลไม้ เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกาย นอกจากนี้ คุณแม่ควรดูแลรักษาแผลคลอดอย่างถูกต้อง และสังเกตอาการแผลที่คลอดอยู่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและอาการปวดแผลที่รุนแรงขึ้นในภาวะซีดเลือดหลังคลอด

Reference

 1. “Postpartum Wound Infections: Prevention and Management,” published in the American Family Physician journal in 2017. URL: https://www.aafp.org/afp/2017/1201/p684.html
 2. “Postpartum Perineal Pain Management Strategies: A Review of the Literature,” published in the Journal of Midwifery & Women’s Health in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6228198/
 3. “A Comparative Study of Wound Healing Agents for Postpartum Episiotomy,” published in the Journal of Obstetrics and Gynecology of India in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816891/
 4. “Effectiveness of Povidone-Iodine Solution in Preventing Wound Infection after Episiotomy and Perineal Laceration Repair: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing in 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0884217520302202
 5. “Perineal Care for Women After Birth,” published by the World Health Organization (WHO) in 2018. URL: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines-annexes-2018/en/