วิธีดูแลร่างกายของคุณแม่หลังคลอด

วิธีการดูแลร่างกายในการทำงานของคุณแม่หลังคลอด

หลังจากคุณแม่คลอดลูกแล้ว การดูแลร่างกายในการทำงานหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากการทำงานที่มีความเครียดสูงสามารถทำให้ร่างกายของคุณแม่มีความเสียหายได้ เพื่อให้ร่างกายคุณแม่สามารถฟื้นตัวได้ดีและสมบูรณ์ และนี่เป็นวิธีการดูแลร่างกายในการทำงานหลังคลอดที่ถูกต้อง

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ : คุณแม่ควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัว การนอนพักเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากโดยควรให้เวลานอนพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
 2. รับประทานอาหารที่เหมาะสม : คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย อาหารที่เหมาะสมได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารที่ปรุงเป็นแบบสุขภาพ และแหล่งโปรตีนมาก เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ ถั่ว เป็นต้น
 3. ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ : การดื่มน้ำอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ระบบต่างๆในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดแผลในระบบทางเดินปัสสาวะ คุณแม่ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน
 4. ออกกำลังกายเบาๆ : คุณแม่ควรเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆ หรือยืดกล้ามเนื้อเบาๆ ไม่ควรทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไปในช่วงหลังคลอด อย่างไรก็ตาม เพราะเป็นพื้นฐานในการทำงานของร่างกาย อาทิเช่น กล้ามเนื้อสะบัก กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อก้น ซึ่งช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพที่ดีและสามารถทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง
 5. สภาพแวดล้อม : คุณแม่ควรอยู่ในสถานที่ ที่มีการอากาศไหลเวียนได้ดี เพราะสารพิษในอากาศอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อ คุณแม่ควรสวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะเมื่อออกจากบ้าน
 6. รับสารอาหารที่เหมาะสม : คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีการเติมสารกันบูด และเครื่องปรุงรสที่มีสารอันตรายต่อสุขภาพ
 7. มีการพักผ่อนและหยุดพักในระหว่างทำงาน : คุณแม่ควรมีการพักผ่อนและหยุดพักในระหว่างการทำงาน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูความพร้อมในการทำงานอีกครั้ง
 8. มีการสนทนาและรับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต : การเป็นคุณแม่มือใหม่อาจมีผลต่อสุขภาพจิต คุณแม่ควรมีการสนทนาและรับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้คุณแม่รู้จักการจัดการกับอารมณ์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การอดอาหาร หรือการนอนไม่หลับให้เพียงพอ

สำหรับการดูแลร่างกายหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้คุณแม่กลับมามีสุขภาพแข็งแรงและดูดีได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณแม่ควรใช้เวลาและความพยายามในการดูแลร่างกายของตนเองอย่างเต็มที่ และเรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายในสภาวะหลังคลอดอย่างถูกต้อง จากบทความที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้คุณแม่กลับมามีสุขภาพแข็งแรงและดูดีได้อย่างรวดเร็ว

Reference

 1. “Postpartum Return to Work and Breastfeeding: A Qualitative Exploration” by Cathrine Hoyo, Anna E. Zisman, and Shelley A. Cole (2018). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204543/
 2. “Postpartum Return to Work and Breastfeeding: A Systematic Review and Meta-analysis” by Jennifer P. DeJoy and Robin J. Daniels (2016). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4949012/
 3. “The Effect of Postpartum Return to Work on Breastfeeding: A Systematic Review and Meta-Analysis” by Natalia V. Oviedo Ramirez and Jodie A. Dodd (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6542842/
 4. “Maternal Physical Health in the Postpartum Period and Its Association with Employment and Early Breastfeeding: An Analysis of the Survey of Women’s Health Study” by Jessica L. Thomson, Elizabeth R. Bertone-Johnson, and Linda Titus-Ernstoff (2014). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263332/
 5. “Breastfeeding and Return-to-Work Practices in Low-Income Women” by Kathleen Rasmussen, Rachel Kjolhede, and Sarah L. Eriksen (2018). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174815/