เคล็ดลับละลายน้ำนมแช่แข็ง

เคล็ดลับละลายน้ำนมแช่แข็ง

เคล็ดลับละลายน้ำนมแช่แข็ง

  • นำนมที่แช่ในตู้เย็นชั้นล่าง ให้ใช้นมใหม่ก่อน
  • นำนมที่แช่ในช่องแช่แข็ง ให้ใช้นมเก่าก่อน โดยเรียงลำดับตาม วัน เวลา ที่จัดเก็บ
  • นำนมออกมาจากช่องแช่แข็ง มาเก็บไว้ในช่องเย็นธรรมดาล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ค่อย ๆ ละลายเอง

เมื่อลูกน้อยจะกิน ให้นำออกมาวางไว้นอกตู้เย็น ทิ้งไว้ให้หายเย็น ถ้ารีบอาจแช่ในน้ำอุ่นเพื่อให้หายเย็น แต่ห้ามใช้น้ำร้อน เครื่องอุ่นนม ไมโครเวฟ เพราะความร้อนจะทำลายสารที่มีประโยชน์ในน้ำนม

ส่วนน้ำนมที่เก็บไว้ ที่เราจะเห็นแยกเป็นชั้นๆ เนื่องจากไขมันจะลอยอยู่ด้านบน เวลาจะใช้ ให้เขย่าให้เข้ากันค่ะ แต่ถ้าส่วนไขมันที่ยังแข็งตัวไม่ละลาย ก็อาจทำให้อุ่นขึ้นอีกหน่อยก็ได้ เพื่อให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

ในกรณีที่ถุงนมอยู่ในช่องฟรีซ ถ้าเราเอามาพักในช่องธรรมดาแล้ว เวลาให้ลูกกินเอามาเเช่น้ำอุ่น 

แต่ถ้านมมีหลายออนซ์และลูกทานไม่หมด  เราสามารถแช่น้ำอุ่น แล้วแบ่งเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ โดยนำมาแช่น้ำธรรมดาก่อนได้ เพราะความร้อนและอุ่น อาจทำให้นมเสียคุณค่า ถ้านมละลายแล้ว เอาใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ตลอด  24 ชม. เลยค่ะ

Reference

  1. “Breast Milk Storage Guidelines: A Review of the Evidence” by Heidi L. Smith and Michelle Kominiarek (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5722294/
  2. “Storing Human Milk” by The Academy of Breastfeeding Medicine (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864356/
  3. “Human Milk Storage Information for Home Use for Full-Term Infants” by the Centers for Disease Control and Prevention (2021). URL: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
  4. “Safe Storage and Handling of Expressed Breast Milk” by the American Academy of Pediatrics (2017). URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/139/3/e20170663
  5. “Human Milk Storage: An Update” by E. C. Rodriguez-Camejo, M. Puyol, and C. M. F. Sánchez (2016). URL: https://www.hindawi.com/journals/ijpedi/2016/8198725/