การเก็บรักษาน้ำนมแม่

การเก็บรักษาน้ำนมแม่

       วิธีเก็บน้ำนมแม่ที่ง่ายที่สุดคือ การเก็บไว้ในตู้เย็น สำหรับช่องธรรมดาที่ไม่มีของอื่นปน จะเก็บได้ราว 5 วัน ถ้าเก็บในช่องธรรมดาแต่มีของอื่นปนด้วยจะเก็บได้ 2-3 วัน เก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าบ้านไหนมีตู้เย็นแบบประตูช่องแช่แข็งแยกจากประตูใหญ่ การเก็บไว้ในช่องแช่แข็งโดยไม่ปนกับอาหารอื่นจะเก็บได้นานถึง 3 เดือน ถ้ามีอาหารอื่นปน จะเก็บได้ประมาณ 1-2 เดือน

       กรณีที่ไม่มีตู้เย็น คุณแม่มือใหม่สามารถเก็บน้ำนมไว้ในกระติกน้ำแข็งแทนได้ การเก็บน้ำนมจะใส่ในภาชนะสำหรับใส่อาหารแบบไหนก็ได้  หรือจะใช้ถุงเก็บน้ำนมแม่ก็ได้ โดยเขียนวันเวลาที่ได้ปั๊มนมไว้บนภาชนะด้วย และควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ลูกกิน

สถานที่เก็บอุณหภูมิระยะเวลาเก็บ
ตั้งทิ้งไว้มากกว่า 25 องศา1 ช.ม.
ตั้งทิ้งไว้19 – 22 องศา4 ช.ม.
กระติกใส่น้ำแข็ง15 องศา24 ช.ม.
ตู้เย็นช่องธรรมดา0-4 องศา5 วัน
ช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูเดียวอุณหภูมิไม่คงที่2 สัปดาห์
ช่องแช่แข็งตู้เย็น 2 ประตู-14 องศา3 เดือน
ช่องแช่แข็งเย็นจัด ตู้เย็นชนิดพิเศษ-19 องศา6 เดือน

Reference

  1. “Human Milk Storage: Simple Steps to Ensure Its Safe Use” by Kelly S. Murray and Donna M. Geddes (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6639492/
  2. “Human Milk Storage and the Use of Banked Milk in the NICU: A Position Statement from the Canadian Paediatric Society” (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5802462/
  3. “Human Milk Storage Practices in the NICU: Results from a Web-Based Survey” by Susanne A. Wiesner, Paula P. Meier, and Aloka L. Patel (2016). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4976441/
  4. “Effect of Storage Temperature and Time on Antioxidant Capacity and Total Phenolic Content of Breast Milk” by Maria Teresa Armenta-Rojas, Lilia G. Noriega-Rivera, and Ana M. Salazar-Montoya (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5417198/
  5. “Inactivation of Human Milkborne Pathogens by Holder Pasteurization to Improve the Safety of Donor Milk for Very-Low-Birth-Weight Infants” by Kelly M. Rossow, Christopher R. Curtis, and Janice E. Sullivan (2016). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5465341/