คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเบื่ออาหาร

คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเบื่ออาหาร

คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเบื่ออาหาร เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภ์ แม้ว่าสิ่งที่ควรรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกในท้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็ยังมีบางครั้งที่แม่อาจไม่มีอาการหิวหรืออาจไม่สามารถรับประทานอาหารได้เท่าที่ควร  ซึ่งอาการเบื่ออาหารในช่วงตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้เพราะความเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฮอร์โมนต่างๆ เช่น โปรเจสเทอโรน และเอสโตรเจน มีการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์ ทำให้ร่างกายรับรู้การเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ทำให้มีผลต่อระบบทางเดินอาหารและการรับประทานอาหารของคุณแม่

แม้ว่าความเบื่ออาหารจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ควรละเลย การไม่รับประทานอาหารในระยะเวลานานอาจจะทำให้แม่เสี่ยงต่อการเป็นโซมาลี (somalie) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่ได้รับพลังงานเพียงพอ ทำให้ลูกได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่มากกว่าที่คิด เพื่อให้ร่างกายของคุณแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของทารก ควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมดังนี้

1 อาหารที่มีสารอาหารสูง

โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีสูง เช่น ไข่ ปลา ผลไม้ และผัก รวมทั้งอาหารที่มีไขมันเนื้อสัตว์น้อย และควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารทะเลดิบ หรืออาหารที่ไม่สดใหม่

2 ทานอาหารเล็กน้อยแต่บ่อยๆ ในระหว่างวัน

ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานได้ต่อเนื่องและเสถียร

3 รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

อย่ารับประทานเยอะเกินไปหรือแต่ละมื้อมากเกินไป เพราะอาจทำให้รู้สึกอึดอัดและทำให้เบื่ออาหารมากขึ้น

4 ควรรับประทานผักและผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสม

ไม่ควรตัดเปลือกของผลไม้ออก เนื่องจากเปลือกของผลไม้บางชนิดจะมีสารอาหารที่สูงและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้น

 5 อาหารที่มีความหนาแน่นมากๆ

เช่น ขนมปัง ขนมหวาน และอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้

6 ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสม

ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและช่วยให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้น

7 ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและเป็นประจำ

เช่น เดินเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานและฟื้นฟูร่างกาย

8 หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์

สารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของทารกได้และเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพของทารก

9 ตรวจร่างกายและไปพบแพทย์ทุกครั้งที่นัดหมาย

การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและร่างกายของแม่และทารก ถือเป็นโอกาสในการสอบถาม และให้คุณหมอแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์

ทั้งนี้ หากมีอาการเบื่ออาหารและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ในระยะยาว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับทารก

  1. “Nausea and vomiting in pregnancy: a review of the problem with particular regard to psychological and social aspects” by J. G. P. Williams, et al. (2002) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1716771/
  2. “Management strategies for nausea and vomiting in early pregnancy: a systematic review” by Caroline A. Smith, et al. (2010) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913860/
  3. “Nutrition and nausea and vomiting in pregnancy: an update” by Caroline J. Holliday, et al. (2017) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5715406/
  4. “Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients” by Julie L. Ryan, et al. (2012) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4002066/
  5. “Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy: a randomized controlled trial” by Weiyu Jia, et al. (2018) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6041983/