10 วิธี การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ของแม่ยุคใหม่

เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์

การ เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ของแม่ยุคใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้แม่มีสุขภาพที่ดีและการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับทารก ดังนั้น บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ของคุณแม่ยุคใหม่

1 ปรึกษาคำแนะนำจากแพทย์

การปรึกษาคำแนะนำจากแพทย์ จะช่วยให้แม่เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณหมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิต และการรักษาโรคที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์และทารกในอนาคต

2 ตรวจสุขภาพและรักษาโรคที่เป็นอยู่

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีความสำคัญเพื่อตรวจหาโรคที่มีอยู่และรักษาให้หายไปก่อนการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และทารกในอนาคต

3 เริ่มต้นการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

การบริโภคอาหารที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ แม่ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก ผลไม้ และแหล่งโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมีและอาหารตามสไตล์อาหารจานเดียวที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาลและไขมันเข้าไปมากเกินไป

4 ตรวจสุขภาพจิต

การตรวจสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกในอนาคต หากพบว่ามีปัญหาด้านจิตใจ แม่ควรรีบไปพบจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางจิตเวชเพื่อรับการดูแลและรักษาตามที่เหมาะสม

5 เตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์แบบอื่นๆ

การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ยังรวมถึงการเตรียมตัวก่อนการเลือกวิธีการตั้งครรภ์ แม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งครรภ์แบบต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ธรรมชาติ หรือการตั้งครรภ์ด้วยการปลูกถ่ายไข่ เป็นต้น

6 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แม่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น หยุดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และการดูแลสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ เช่น โรคอีสุกอีใส หรือต้องรับการรักษาด้วยยาที่อาจมีผลกระทบต่อทารกในอนาคต

7 ออกกำลังกายและการพักผ่อน

การออกกำลังกายและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เพราะจะช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนและสุขภาพทั่วไปของแม่ แม่ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เช่น การเดินเร็ว วิ่งเบา ว่ายน้ำ รวมถึงการพักผ่อนที่จะช่วยลดความเครียดและเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

8 การเตรียมตัวให้พร้อมกับการตั้งครรภ์

การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ไม่ได้หมายความว่าแม่ต้องเตรียมตัวเพื่อจะตั้งครรภ์ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมกับสภาพแวดล้อมและร่างกายเพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี แม่ควรเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมกับการตั้งครรภ์อย่างน้อยหกเดือนก่อนการตั้งครรภ์

 9 การรับประทานวิตามินและสารอาหาร

การรับประทานวิตามินและสารอาหารเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสารอาหารและวิตามินเหล่านี้ช่วยสร้างสมดุลสมองและร่างกาย แม่ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ไก่ และเนื้อสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเนื้อหมู หรือเนื้อวัว และมีสารอาหารที่สำคัญ เช่น เหล็ก และแคลเซียม

10 การเตรียมพร้อมทางการเงิน

การเตรียมพร้อมทางการเงินก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน เมื่อเกิดการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก แม่ควรจัดการเงินให้ดีและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบก่อนตั้งครรภ์

  1. “Preconception Health: Awareness, Planning, and Communication Among a Sample of US Men and Women” by William Sappenfield, et al. (2016) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084417/
  2. “Nutrition in the preconception period” by Jennifer Sygo, et al. (2016) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962162/
  3. “Physical activity before and during pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis” by Lijun Pei, et al. (2018) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6141747/
  4. “The Role of Vitamins and Minerals in Pregnancy Outcomes” by S. Alexandra Marshall and Jane L. Halliday. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6724299/
  5. “Preconception exposure to environmental toxicants and offspring birth weight: A systematic review and meta-analysis” by Jon Øyvind Odland, et al. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6774567/