JESSIE MUM เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน!

JESSIE MUM เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน! รายได้ดี + ทำงานที่บ้าน (บางตำแหน่ง)

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 น.

ส่ง CV มาที่ Email : [email protected]

————————————————–

Job Descriptions

Sales Executive (พนักงานขาย)

ความรับผิดชอบหลัก

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ และสัญญาในการซื้อขาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย
 • มีใจรักงานบริการ / บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี

—————————————————————-

Job Descriptions

TeleSales

ความรับผิดชอบหลัก

 • ให้ข้อมูลและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นสินค้าของบริษัท และปิดการขาย
 • มีการฝึกอบรมสินค้าและเทคนิคการขายให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีฐานรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องหาเอง ทำงานประจำออฟฟิศไม่ต้องออกไปเจอลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักการบริการ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

มีความอดทน, ขยัน และ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 • มีน้ำเสียงสุภาพ, ไพเราะ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติดี รักความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน Telesale Outbound ขายสินค้า 1 ปี ขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

————————————————————-

Job Descriptions

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ความรับผิดชอบหลัก

 • ดูแลลูกค้าส่วนหน้า คอยให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า/บริหารฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย, สร้างการรับรู้, สานสายสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า
 • ติดต่อ Co-partnership
 • บริหารวิเคราะห์, วางแผนด้าน CRM
 • ทำ Report, Present Project, วิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • ใช้ MS Office, Internet ได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน CRM มาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี

—————————————————————-

Job Descriptiobs

เจ้าหน้าที่บัญชี

ความรับผิดชอบหลัก

 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม, งบการเงิน
 • บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • งานด้านเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) (อายุไม่เกิน 29 ปี) / รับสมัครเฉพาะเพศหญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Word, Excel )
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในวิชาชีพบัญชี

—————————————————————

Job Descriptions

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตวิดิโอ

ความรับผิดชอบหลัก

 • ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอได้ดี
 • สามารถทำกราฟฟิคเบื้องต้นได้ เพื่อทำเป็นสื่อโฆษณาทางช่องทาง Online ต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok, Website, Line Official
 • รับผิดชอบการวางแผนงานผลิตสื่อ
 • รับผิดชอบการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • รับผิดชอบการบันทึก/ตัดต่อภาพนิ่ง/วีดีโอและเสียง
 • สามารถจัดแสงถ่ายภาพ และวีดีโอ
 • สามารถออกแบบงานกราฟฟิคเบื้องต้นได้
 • รับผิดชอบงานด้าน Graphic, Multimedia ผลิตชิ้นงานต่างๆ สำหรับใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ถ่ายภาพตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในโปรแกรม AE, AI, PS และ PR ได้เป็นอย่างดี
 • รู้และเชี่ยวชาญในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • มีความรู้ในเรื่องการจัดแสงไฟ ทั้งแฟลชและ ไฟต่อเนื่อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และทำงานล่วงเวลาได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *