ผ่าคลอด ดมยาสลบ หรือบล็อกหลังดี 

ผ่าคลอด ดมยาสลบ หรือบล็อกหลังดี

ในการผ่าคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติและธรรมดาที่มีการเกิดขึ้นในร่างกายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ การผ่าคลอดมีแต่ละขั้นตอนที่ต้องผ่านเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการเติบโตของทารกภายในครรภ์เต็มรูปแบบ ซึ่งในกระบวนการผ่าคลอดนั้น หลังจากผ่าตัดหรือการใช้วิธีการดมยาสลบเพื่อลดความเจ็บปวด ผู้หญิงจะต้องเผชิญกับการบริหารจัดการความเจ็บปวด และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผ่าคลอด


การดมยาสลบ (Epidural analgesia) และบล็อกหลัง (spinal block) เป็นวิธีการรักษาความเจ็บปวดในขณะผ่าตัดหรือการคลอด โดยวิธีการดมยาสลบจะนำสารประสาทยับยั้งเข้าไปที่พื้นผิวเยื่อเอว (epidural space) โดยใช้เข็มสูญญากาศ เพื่อทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่เจ็บปวดในระหว่างการคลอด และบล็อกหลังจะนำสารประสาทยับยั้งเข้าไปที่หลัง โดยใช้เข็มสูญญากาศ เพื่อทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่เจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดหรือการคลอด


การดมยาสลบและบล็อกหลังเป็นวิธีการรักษาความเจ็บปวดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการลดความเจ็บปวดได้อย่างดี ในขณะเดียวกัน การใช้วิธีการดมยาสลบหรือบล็อกหลังก็มีความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาขณะคลอด อาทิเช่น ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของทารก ปัญหาการตั้งครรภ์ การตกเลือดรุนแรง หรือภาวะช็อก


นอกจากการดมยาสลบและบล็อกหลัง การผ่าคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดยังเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ใช้บ่อยมากในบางกรณี ซึ่งวิธีการผ่าตัดนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าวิธีการดมยาสลบและบล็อกหลัง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานกว่าและเชื่อมโยงกับการเกิดแทรกซ้อนขณะผ่าตัด


ดังนั้น การผ่าคลอดโดยวิธีการดมยาสลบหรือบล็อกหลัง เป็นวิธีการรักษาความเจ็บปวดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดหรือการคลอด แต่ผู้หญิงควรรู้ว่าการใช้วิธีการดมยาสลบหรือบล็อกหลังดีมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่าคลอดและวิธีการรักษาความเจ็บปวดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลก่อนตัดสินใจ

Reference

  1. “Epidural analgesia and cesarean delivery in low-risk nulliparous women: a systematic review and meta-analysis” by Sharon Orbach-Zinger et al. (2018). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6034134/
  2. “The impact of epidural analgesia on maternal and neonatal outcomes in elective cesarean section: a retrospective cohort study” by Ming Zeng et al. (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6691285/
  3. “Epidural analgesia during labor and delivery: effects on the initiation and continuation of exclusive breastfeeding” by Manjari Muralidharan et al. (2019). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6859066/
  4. “Comparison of spinal and epidural anesthesia techniques for cesarean section: a meta-analysis of randomized controlled trials” by Shuai Zhang et al. (2020). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7459118/
  5. “Effect of epidural analgesia on labor duration and neonatal outcomes: a retrospective study” by Mariam Al-Balushi et al. (2021). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8207984/