สาเหตุแม่ลูกอ่อน น้ำนมหด เกิดจากอะไร?

สาเหตุแม่ลูกอ่อน น้ำนมหด เกิดจากอะไร?

การดูแลสุขภาพคุณแม่ในช่วงหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการผลิตน้ำนมและรักษาสุขภาพของคุณแม่และลูก หากแม่กินอาหารที่ไม่ดีอาจทำให้น้ำนมหดลงเนื่องจากขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการผลิตน้ำนม โดยสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำนมหดเนื่องจากแม่กินอาหารไม่ดี มีดังนี้

 1. ทานอาหารไม่ครบถ้วน
  หากคุณแม่ไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ อาจทำให้ปริมาณน้ำนมลดลง สารอาหารที่สำคัญต่อการผลิตนมได้แก่ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งสามารถได้รับจากเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ถั่ว เมล็ด และผัก-ผลไม้
 2. ดื่มน้ำไม่เพียงพอ 
  การดื่มน้ำเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตนม หากแม่ดื่มน้ำไม่เพียงพออาจทำให้ระบบเมตาบอลิสึมของร่างกายแย่ลง ทำให้น้ำนมหดลง
 3. สมรรถภาพร่างกายไม่ดี
  การออกกำลังกายไม่เพียงพอ หรือสมรรถภาพร่างกายไม่ดีอาจทำให้น้ำนมหด คุณแม่ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสุขภาษาและเพิ่มปริมาณน้ำนม
 4. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
  การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ปริมาณน้ำนมหดลง แม่ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพของตนเองและลูก


อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมหด สามารถใช้วิธีการเสริมน้ำนมได้ เช่น การดื่มนมผสม หรือการใช้เครื่องปั๊มนม เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม และคุณแม่ควรรับประทานอาหารที่ครบถ้วน ดื่มน้ำเพียงพอ พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ และปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกวิธีการเพิ่มปริมาณน้ำนมที่เหมาะสม

Reference

 1. Healthline – เว็บไซต์ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ:

https://www.healthline.com/health/parenting/how-to-increase-breast-milk-supply#foods-to-increase-milk-supply

 1. Medical News Today – เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้ข่าวสารทางการแพทย์:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323437#foods-to-eat

 1. Verywell Family – เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:

https://www.verywellfamily.com/foods-that-may-boost-breast-milk-production-431846