9 วิธีบริหารเวลาเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม

9 วิธีบริหารเวลาเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม

การบริหารจัดการเวลาในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ดังนั้นนี่คือวิธีบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้
  กำหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำในระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาใด ใช้ตารางเวลาหรือแผนที่ช่วยในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใช้เทคนิค Pomodoro
  ใช้เทคนิค Pomodoro โดยแบ่งเวลาการเรียนรู้เป็นช่วงๆ สำหรับตั้งแต่ 25-30 นาที แล้วทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบเวลา หลังจากนั้นให้พักสักพักสักเวลา 5-10 นาที แล้วเริ่มใหม่กับรอบใหม่
 3. กำหนดลำดับความสำคัญ
  ตัดสินใจเรียงลำดับความสำคัญของงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำในการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดและมีกำหนดเวลาเข้มงวดมากที่สุดก่อน
 4. การใช้เทคโนโลยีช่วย
  ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเวลา เช่นใช้แอปพลิเคชันการจัดการเวลา เพื่อตั้งเวลาและแจ้งเตือนการทำงานหรือพักผ่อน
 1. กำหนดเวลาเรียนรู้ที่เหมาะสม
  จำกัดเวลาการเรียนรู้ในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ แบ่งเวลาให้เหลือพอสำหรับการพักผ่อน การทำกิจกรรมส่วนตัว หรือการทำสิ่งที่สนใจอื่นๆ
 2. การเป็นมิตรกับตัวเอง
  อย่าลืมให้เวลาแก่ตัวเองเพื่อการพักผ่อนและการสนับสนุนสุขภาพที่ดี เรียนรู้วิธีการลดความเครียด เช่น การทำโยคะ การฟังเพลง หรือการอ่านหนังสือที่ชื่นชอบ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณอยู่ในสภาวะที่ดี
 3. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
  ก่อนที่คุณจะเริ่มการเรียนรู้ใด ๆ คุณควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นี้อย่างไร เป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดสิ่งที่คุณจะทำในเวลาที่กำหนดได้เหมาะสม
 4. สร้างตารางเวลา
  จัดสร้างตารางเวลาที่มีความเป็นระเบียบสำหรับการเรียนรู้ของคุณ แยกเวลาสำหรับการเรียนต่าง ๆ ที่คุณต้องทำ เช่น การอ่านหนังสือ เขียนบันทึก เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ และอื่น ๆ ในตารางเวลานี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ถึงว่าคุณจะใช้เวลาของคุณในแต่ละวันอย่างไร
 5. กำหนดลำดับความสำคัญ
  ในการที่ต้องจัดการกับงานหรือกิจกรรมหลาย ๆ อย่างในแต่ละวัน ให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้น โดยให้มีความสำคัญสูงสุดในลำดับแรก การกำหนดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณใช้เวลาและพลังงานของคุณให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สุดก่อน การจัดลำดับนี้จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาและพลังงานในงานที่ไม่สำคัญในขณะที่ยังมีงานที่สำคัญที่ต้องทำอยู่ในระหว่างนั้น

Reference

https://www.utcc.ac.th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2////.com