ผลเสียของการกินยาลดน้ำหนักหลังคลอด 

ผลเสียของการกินยาลดน้ำหนักหลังคลอด 

การกินยาลดน้ำหนักหลังคลอดอาจมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย โดยมีผลเสียต่อสุขภาพดังนี้

 1. ลดการผลิตน้ำนม
  การกินยาลดน้ำหนักอาจส่งผลต่อการผลิตน้ำนมของคุณแม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้คุณแม่ไม่มีน้ำนมพอสมควรสำหรับการให้นมลูก
 2. สารอันตรายผ่านไปยังน้ำนมของคุณแม่
  สารส่วนผสมของยาลดน้ำหนักอาจผ่านไปยังน้ำนมของคุณแม่และส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยได้
 3. ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูก
  การกินยาลดน้ำหนักอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ทำให้เป็นเหตุให้ลูกน้อยมีน้ำหนักต่ำหรือมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
 4. ส่งผลต่อระบบประสาท
  บางตัวยาลดน้ำหนักอาจมีผลต่อระบบประสาทซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่และลูกน้อย
 5. ผลกระทบต่อการดูแลและเลี้ยงลูกน้อย
  การกินยาลดน้ำหนักอาจมีผลกระทบต่อการดูแลและเลี้ยงลูกน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกน้อยไม่ได้รับการดูแลและเลี้ยงอย่างเหมาะสม

ดังนั้น การกินยาลดน้ำหนักหลังคลอดไม่ควรเป็นทางเลือกสำหรับคุณแม่ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพราะการกินยาลดน้ำหนักหลังคลอดยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในระยะยาว โดยมีผลต่อระบบร่างกาย ระบบตับ ไต และหัวใจ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติและผลข้างเคียงของยาก่อนที่จะกิน

นอกจากนี้ การกินยาลดน้ำหนักหลังคลอดอาจทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายของคุณแม่และลูกน้อยได้ เช่น วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกน้อย ดังนั้นการกินยาลดน้ำหนักหลังคลอดอาจไม่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่

Reference

 1. https://www.healthline.com/nutrition/postpartum-weight-loss-pills
 2. https://www.parents.com/baby/postpartum/weight-loss/can-i-take-diet-pills-while-breastfeeding/
 3. https://www.bellybelly.com.au/post-natal/postpartum-weight-loss-pills-safe-effective/