ข้อเสียของการใช้เครื่องปั๊มนมแม่

ข้อเสียของการใช้เครื่องปั๊มนมแม่

การใช้เครื่องปั้มนมแม่เพื่อให้ลูกกินนมเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลลูกน้อยในระยะเวลาแรกของชีวิต แต่การใช้งานเครื่องปั้มนมแม่นั้นก็มีข้อเสียบ้างที่ควรรู้กันด้วย ดังนี้

 1. มีค่าใช้จ่ายสูง
  การใช้เครื่องปั้มนมต้องการการลงทุนที่สูงกว่าการให้นมแบบธรรมดา แม่จะต้องซื้อเครื่องปั้มนมแม่ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขวดและฝาปิดนม ที่ใช้ร่วมกับเครื่องปั้มนม ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินสำหรับบางคน
 2. อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า
  การใช้เครื่องปั้มนมอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าของแม่ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมแก่ลูกได้ด้วยเครื่องปั้มนม หรือไม่มีความสามารถในการสั่งปั้มนมอย่างถูกต้อง
 3. อาจเพิ่มความเมื่อยล้า 
  การใช้เครื่องปั้มนมอย่างไม่ถูกต้องหรือใช้เกินไปอาจเพิ่มความเมื่อยล้าในหน้าอกของแม่ ซึ่งอาจทำให้แม่รู้สึกไม่สบาย และมีผลต่อการสั่งปั้มนมในอนาคต
 4. อาจเกิดอาการบวม
  การใช้เครื่องปั้มนมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการบวมในหน้าอกของแม่ ทำให้แม่รู้สึกไม่สบาย และอาจทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสในเนื้อเยื่อที่มีแผลบนหน้าอก ซึ่งอาจทำให้แม่ต้องรับการรักษาเพิ่มเติม
 1. อาจทำให้นมไม่สมบูรณ์
  การใช้เครื่องปั้มนมอาจทำให้นมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะในกรณีที่แม่ไม่สามารถสั่งปั้มนมได้อย่างถูกต้อง หรือไม่สามารถสั่งปั้มนมในระยะเวลาที่เหมาะสม
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ต้องทำความสะอาด
  การใช้เครื่องปั้มนมและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขวดและฝาปิดนม ซึ่งต้องทำความสะอาดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อและความเสียหายจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

ดังนั้น การใช้เครื่องปั้มนมแม่นั้นมีข้อเสียบ้างที่ควรรู้กันด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายสูง อาจทำให้เกิดซึมเศร้า อาจเพิ่มความเมื่อยล้า อาจเกิดอาการบวม อาจทำให้นมไม่สมบูรณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ต้องทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

Reference

 1. แหล่งข้อมูลการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมของแม่เลี้ยงลูก โดยเว็บไซต์ Breastfeeding Support นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้อง และวิธีการปรับปรุงปริมาณน้ำนมของคุณ https://breastfeeding.support/how-to-increase-your-breast-milk-supply-when-pumping/
 2. เว็บไซต์ Verywell Family มีบทความสอนการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมของแม่เลี้ยงลูก รวมถึงวิธีการปรับปรุงการให้นมเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้น https://www.verywellfamily.com/how-to-increase-breast-milk-supply-when-pumping-431817
 3. เว็บไซต์ Medela มีบทความสอนการใช้เครื่องปั้มนมอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมของแม่เลี้ยงลูก และมีการแนะนำการใช้งานสินค้าของ Medela เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/increasing-milk-supply-pumping