10 วิธีปลูกฝังให้ลูกน้อยเก่งภาษาอังกฤษ

10 วิธีปลูกฝังให้ลูกน้อยเก่งภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโต และพัฒนาของลูกน้อยในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการเข้าถึงความรู้ และข่าวสารในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นการปลูกฝังภาษาอังกฤษให้กับลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และนี่คือวิธีการปลูกฝังภาษาอังกฤษให้กับลูกน้อย

 1. เริ่มต้นด้วยการอ่านเล่มหนังสือภาษาอังกฤษ เลือกหนังสือเล่มที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของลูกน้อย อาจเป็นหนังสือนิทานหรือหนังสือการ์ตูนที่มีตัวละครที่น่าสนใจ ให้ลูกน้อยอ่านเองหรือให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
 2. สร้างสถานการณ์ให้ลูกน้อยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อาจเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อทานอาหาร หรือเล่นกับเพื่อนๆ ทำให้ลูกน้อยได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 3. ให้ลูกน้อยดูวิดีโอและฟังเพลงภาษาอังกฤษ เลือกวิดีโอและเพลงที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของลูกน้อย เช่น วิดีโอการเรียนรู้สี รูปร่าง และตัวเลข สำหรับเด็กอนุบาล หรือวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การกินอาหาร และการเล่นเกมส์สำหรับเด็กโต เพื่อให้ลูกน้อยได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และเข้าใจได้ง่าย
 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น ให้ลูกน้อยใช้แอพพิเคชั่นสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Duolingo, Memrise, หรือ Rosetta Stone ซึ่งมีเนื้อหาและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยลูกน้อยฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ให้ลูกน้อยร่วมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ หรือโรงเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง และได้ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
 3. ให้ลูกน้อยมีเวลาเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ เกมส์ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในตลาดมีมากมายเช่น Scrabble, Bananagrams, Apples to Apples เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 4. ส่งเสริมให้ลูกน้อยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่น การแสดงภาษาอังกฤษ, การนำเสนอโปรเจกต์ภาษาอังกฤษ หรือการอ่านบทวิจารณ์หนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกน้อยได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
 1. สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ลูกน้อยรู้ว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เขามีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คน และช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติม
 2. สร้างวินัยในการเรียนรู้ ให้ลูกน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาที่กำหนดไว้ และให้พักผ่อนเพียงพอเพื่อเติบโตและพัฒนาทักษะที่ต้องการ
 3. ให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้อยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน แต่ความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อย อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ควรเป็นภาระให้ลูกน้อย แต่ควรเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และทำให้ลูกน้อยรู้สึกตื่นเต้นในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

Reference

 1. จากเว็บไซต์ของ British Council ที่เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษ มีบทความ “10 วิธีเพื่อช่วยลูกของคุณพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดี” ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคและกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยลูกของคุณพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ https://www.britishcouncil.or.th/en/english/help-child/10-ways-help-your-child-speak-english
 2. จากเว็บไซต์ของ Verywell Family ที่เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลลูกของครอบครัว มีบทความ “10 วิธีเพื่อช่วยลูกพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น” ซึ่งรวมเทคนิคและกิจกรรมต่างๆที่สามารถทำได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน https://www.verywellfamily.com/tips-to-help-kids-speak-english-4177984
 3. จากเว็บไซต์ของ FluentU ที่เป็นแหล่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ มีบทความ “10 วิธีเพื่อช่วยลูกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น” ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก https://www.fluentu.com/blog/english/teach-english-to-kids/