อายุครรภ์กับการพัฒนาของทารก 

อายุครรภ์กับการพัฒนาของทารก

อายุครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายในชีวิตของคุณแม่ที่ต้องการมีบุตร และมีผลกับการพัฒนาของทารกที่อยู่ในครรภ์ การเข้าใจเกี่ยวกับอายุครรภ์จะช่วยให้คุณแม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเธอและทารกได้ดียิ่งขึ้น

อายุครรภ์หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด หรือประมาณ 40 สัปดาห์ การแบ่งอายุครรภ์จะช่วยให้คุณแม่รับรู้ถึงความก้าวหน้าของการเจริญเติบโตของทารกและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
ร่างกายของคุณแม่จะเริ่มปรับตัวและเตรียมตัวสำหรับการเจริญเติบโตของทารก ทารกในช่วงนี้จะมีขนาดเท่ากับเมล็ดอัลมอนด์และเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่คล้ายคลึงกับทารกจริง คุณแม่อาจมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนเป็นอาการปกติในช่วงนี้

ในช่วง 13-24 สัปดาห์
ทารกจะเริ่มเจริญเติบโตเร็วขึ้น และมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ เช่น มีการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดิน ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร ในช่วงนี้คุณแม่อาจมีอาการปวดหลัง ปวดขา และอาการตะคริวเป็นไปได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของทารกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ในช่วง 25-36 สัปดาห์
ทารกจะเติบโตเร็วขึ้น และมีการพัฒนาของระบบทางสมอง การเคลื่อนไหวของทารกจะมีความเป็นระบบและมีแรงบันดาลใจจากการได้รับสารอาหารและออกกำลังกาย คุณแม่อาจมีอาการไม่สบาย เหนื่อยล้า และอาการฝ่ามือและเท้า เนื่องจากมีการเกิดน้ำหนักเพิ่มของทารก

ในช่วง 37-40 สัปดาห์

ทารกจะเตรียมตัวสำหรับการคลอด โดยร่างกายของทารกจะเริ่มแข็งแรงขึ้น และมีการเคลื่อนไหวน้อยลง เนื่องจากทารกได้ลงมาเข้าตำแหน่งในช่องคลอด คุณแม่อาจมีอาการปวดและตกขาวสังเกตได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในช่วงนี้

การดูแลสุขภาพระหว่างอายุครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่และทารกมีสุขภาพที่ดี การคัดกรองและตรวจสุขภาพของแม่และทารกโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบสุขภาพของทั้งสองฝ่ายและรับการดูแลที่เหมาะสมตามอายุครรภ์ที่ดี ได้แก่

 1. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้แม่และทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและสมบูรณ์ เช่น ผัก ผลไม้ และโปรตีนจากอาหารสัตว์
 2. การออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่นหรือโยคะจะช่วยให้ร่างกายแม่และทารกแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี
 3. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้แม่และทารกได้รับอันตราย
  หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้สารเสพติดอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกและแม่
 4. การรับประทานวิตามินและเกลือ
  การรับประทานวิตามินและเกลือในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ทารกและแม่มีสุขภาพที่ดี วิตามินเช่น กรุงศรี เป็นต้นจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารก และเกลือจะช่วยให้ร่างกายแม่และทารกมีน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ
 5. การติดตามอายุครรภ์
  การติดตามอายุครรภ์และการตรวจสุขภาพแม่และทารกโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบสุขภาพของทั้งสองฝ่ายและรับการดูแลที่เหมาะสมตามอายุครรภ์

Reference

 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). How Your Baby Grows During Pregnancy. Retrieved from https://www.acog.org/womens-health/faqs/how-your-baby-grows-during-pregnancy
 2. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/symptoms-20251841
 3. What to Expect. (2022). Pregnancy Symptoms: 15 Early Signs That You May Be Pregnant. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/getting-pregnant/signs-of-pregnancy/
 4. WebMD. (2021). Pregnancy Timeline. Retrieved from https://www.webmd.com/baby/pregnancy-timeline