วิธีเอาใจใส่ลูกน้อยให้โตมาไม่เป็นเด็กขาดความอบอุ่น

วิธีเอาใจใส่ลูกน้อยให้โตมาไม่เป็นเด็กขาดความอบอุ่น

การเอาใจใส่ลูกน้อยตั้งแต่เล็กๆ เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตและพัฒนาของลูกในอนาคต ทั้งพ่อและแม่ควรใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเอาใจใส่ลูกน้อยตั้งแต่เล็กๆ ไม่ให้โตมาเป็นเด็กขาดความอบอุ่น

 1. ให้เวลาและความสนใจ
  ให้เวลาและความสนใจในการสนทนาและเล่นกับลูก โดยเป็นเวลาที่ไม่มีการรบกวนหรือสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆ เช่น การอ่านเรื่องราวเล่าเรื่อง การเล่นเกมส์ หรือการวาดรูปด้วยกัน
 2. แสดงความรักและความห่วงใย
  การแสดงความรักและความห่วงใยต่อลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยสร้างความสุขและความมั่นใจในตนเองของลูก โดยให้แสดงความรักและความห่วงใยโดยไม่ต้องใช้คำพูด แต่อาจใช้พฤติกรรมเช่น การกอดและการให้ความรักเป็นต้น
 3. ให้ช่วยเหลือในการเรียนรู้และพัฒนา
  ช่วยเหลือในการเรียนรู้และพัฒนาของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ลูกมีทักษะและความรู้ที่สำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยให้ช่วยเหลือในการทำงานบ้างที่ยากและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเรียนรู้วิชาใหม่ การพัฒนาทักษะด้านกีฬาหรือการศึกษาด้านอื่นๆ
 1. สร้างบรรยากาศครอบครัวอบอุ่น
  สร้างบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เช่น การทำกิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือในการทำงานบ้างที่ยาก การทำอาหารหรือไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น
 2. ส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่
  ส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่ของลูกโดยให้เลือกปฏิบัติตนเองได้ โดยไม่ใช้การบังคับหรือคำสั่ง แต่ให้ใช้วิธีสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการตัดสินใจ โดยให้เลือกปฏิบัติตนได้อย่างเป็นสิ่งสำคัญ หรือให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ด้วยตนเอง
 3. ให้โอกาสในการพัฒนาทักษะ
  ให้โอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับลูก เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างๆ การเรียนรู้ดนตรี การเล่นกีฬา หรือการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยให้ลูกเลือกเองในการทำและให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะ

นอกจากนี้ การเอาใจใส่ลูกน้อยตั้งแต่เล็กๆ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในวิธีการเอาใจใส่ลูกน้อย และช่วยให้พ่อแม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างดี เพื่อให้ลูกน้อยได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมและมีคุณค่าจากพ่อแม่ในทุกๆ ด้านของชีวิตของเขา 

Reference

 1. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Important Milestones: Your Child By Five Years. Retrieved from https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-5yr.html
 2. KidsHealth. (2021). Growth and Your 4- to 5-Year-Old. Retrieved from https://kidshealth.org/en/parents/growth-4-to-5.html
 3. HealthyChildren.org. (2022). How to Help Your Child Grow Up Healthy and Strong. Retrieved from https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/How-to-Help-Your-Child-Grow-Up-Healthy-and-Strong.aspx