ทำไมคนยุคเก่าถึงเลี้ยงทารกด้วยกล้วย

ทำไมคนยุคเก่าถึงเลี้ยงทารกด้วยกล้วย

การใช้กล้วยเลี้ยงทารกเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในช่วงประวัติศาสตร์และทัศนคติของชุมชนแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมคนยุคเก่าถึงใช้กล้วยเลี้ยงทารก ดังนี้

  1. กล้วยมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารก เนื่องจากกล้วยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงและมีวิตามินซีอีกด้วย ที่สำคัญคือกล้วยเป็นอาหารที่เป็นพื้นฐานในชุมชนหลายแห่ง และพบได้ง่ายในธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ง่ายและที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงทารก
  2. การใช้กล้วยเลี้ยงทารกสามารถเป็นวิธีการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการเลี้ยงทารกในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทรัพยากรอาหาร เช่น ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีการเกษตรหรือการค้าขายที่พัฒนามาก่อน การใช้กล้วยเลี้ยงทารกช่วยให้ตนเองและทารกของตนมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น
  1. การใช้กล้วยเลี้ยงทารกอาจเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือประเพณีของชุมชน ในบางที่ การเลี้ยงทารกด้วยกล้วยอาจมีความสำคัญทางศาสนา ตัวอย่างเช่นในบางวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ เชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยกล้วยเป็นการตั้งต้นให้แก่ทารกในการมีจิตใจสงบและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. การใช้กล้วยเลี้ยงทารกอาจเกี่ยวข้องกับการเชื่อมั่นในความรู้สึกของแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเจริญเติบโตได้สมบูรณ์และแข็งแรง เพราะกล้วยมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและสมดุลย์ในร่างกาย

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงทารกด้วยกล้วยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสนับสนุนพัฒนาการและเจริญเติบโตของทารกได้ในระยะยาว เนื่องจากกล้วยไม่ให้พลังงานและสารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก ดังนั้นควรคำนึงถึงความสมดุลของอาหารให้เหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของตนในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อโรคจากการให้กล้วยเปียก หรือกล้วยที่ไม่สดให้กับทารก

Reference

  1. https://www.sanook.com/campus/84836/
  2. https://www.thairath.co.th/content/1652076
  3. https://www.thaipost.net/main/detail/18785