คุณแม่ต้องรู้ ! การตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ 

คุณแม่ต้องรู้! การตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ 

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของผู้หญิง ซึ่งสามารถติดตามการเจริญเติบโตของทารกและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของแม่ได้ตามช่วงสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงของทารกและแนวทางดูแลสุขภาพของแม่ในแต่ละสัปดาห์กันค่ะ 

สัปดาห์ที่ 1-2 : การตั้งครรภ์เริ่มต้นขึ้น

ในช่วงสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ทารกยังไม่เป็นรูปคนมีแต่เพียงแค่เซลล์เดียว ซึ่งเมื่อถึงสัปดาห์ที่ 2 จะมีการแบ่งเซลล์ของทารกเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเจริญเติบโตในสัปดาห์ต่อไป

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรเริ่มรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำ เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโตต่อไป

สัปดาห์ที่ 3-4 : การเริ่มแตกตัว

ในช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ทารกจะเริ่มแตกตัวและมีการเจริญเติบโตของร่างกาย เริ่มมีลำไส้และกระดูกจะเริ่มเป็นรูปทรง และมีการพัฒนาของสมองเล็กๆ ที่เรียกว่าที่บริหาร ที่จะเป็นผู้ควบคุมระบบประสาทส่วนกลางของทารกในภายหลัง

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรระมัดระวังการรับประทานอาหารเสริมต่างๆ และระมัดระวังการสัมผัสสารเคมีต่างๆ เช่น สารพิษหรือสารเคมีในเครื่องสำอาง เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อทารก

สัปดาห์ที่ 5-8 : การเจริญเติบโตของทารก

ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-8 ทารกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างคล้ายคนแล้ว มีขนาดประมาณ 2.5 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 1 กรัม ในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบประสาท ระบบเดินหลังและตาจะเริ่มเป็นรูปทรง

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรให้ความสำคัญกับการได้รับโภชนาการที่เพียงพอ โดยควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ ปลา ผลไม้ เนื้อสัตว์ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานวิตามินและเสริมสร้างสารอาหารอื่นๆ

สัปดาห์ที่ 9-12 : การพัฒนาระบบอวัยวะ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 9-12 ทารกจะมีการพัฒนาระบบอวัยวะอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาเนื้อเยื่อและสังเคราะห์ของอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ตับ หัวใจ และปอด ทำให้ทารกเริ่มมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและอวัยวะ

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เป็นโภชนาการอย่างเพียงพอและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติในทารก

สัปดาห์ที่ 13-16 : การเติบโตของทารกและการเริ่มแสดงอวัยวะเพศ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 13-16 ทารกจะมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 14 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 25 กรัม ทำให้มีการพัฒนาระบบกระดูกของทารก เริ่มมีการเรียนรู้และเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบกระดูกของทารก นอกจากนี้ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรับประทานวิตามินและเสริมสร้างสารอาหารอื่นๆ

สัปดาห์ที่ 17-20 : การรับรู้และการเคลื่อนไหวของทารก

ในช่วงสัปดาห์ที่ 17-20 ทารกเริ่มมีการรับรู้และการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น ทารกจะเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเตะและกระแทก และยังสามารถแสดงอารมณ์ได้ นอกจากนี้ ทารกยังมีการพัฒนาอวัยวะและระบบต่างๆ เช่น กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรเริ่มรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์และผลไม้สด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบประสาทและกระดูกของทารก และควรปฎิบัติการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม

สัปดาห์ที่ 21-24 : การพัฒนาของระบบทางเดินหายใจและการรับรู้และการเคลื่อนไหวของทารก

ในช่วงสัปดาห์ที่ 21-24 ทารกมีการพัฒนาของระบบทางเดินหายใจ และเริ่มมีการรับรู้และการเคลื่อนไหวที่แม่ชื่นชอบได้ยิ่งขึ้น ทารกมีความยาวประมาณ 27 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 600-700 กรัม

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของกระดูกและระบบทางเดินหายใจของทารก นอกจากนี้ควรเริ่มฝึกการหายใจและการนอนในท่าที่เหมาะสม

สัปดาห์ที่ 25-28: การพัฒนาของสมองและระบบทางเดินปัสสาวะ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 25-28 ทารกมีการพัฒนาของสมองและระบบทางเดินปัสสาวะ ทารกสามารถรับรู้เสียงและมีการตอบสนองต่อเสียง ทารกยังมีการเคลื่อนไหวอย่างมากขึ้น มีการเตะและกระแทกมากขึ้น

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอด โดยอาจฝึกการหายใจและการนอนในท่าสำหรับการคลอด และหากมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างไรก็ควรปรึกษาแพทย์

สัปดาห์ที่ 29-32 : การพัฒนาของระบบศีรษะและการเตรียมตัวสำหรับการคลอด

ในช่วงสัปดาห์ที่ 29-32 ทารกมีการพัฒนาของระบบศีรษะและการเตรียมตัวสำหรับการคลอด ทารกมีการเตรียมตัวและเจริญเติบโตในส่วนต่างๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอด โดยอาจเริ่มฝึกการหายใจและการนอนในท่าสำหรับการคลอด รวมถึงเตรียมของใช้สำหรับการคลอดด้วย

สัปดาห์ที่ 33-36 : การเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 33-36 ทารกมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบและการเตรียมตัวสำหรับการคลอด ทารกมีการเตรียมตัวสำหรับการคลอดด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งในครรภ์ และเคลื่อนไหวลงมายังช่องคลอด

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอดโดยการฝึกการหายใจและการนอนในท่าสำหรับการคลอด และเตรียมตัวสำหรับการคลอดโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและข้อควรระวังในการคลอด นอกจากนี้แม่ยังควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก และควรรักษาความสะอาดของช่องคลอดด้วยการอาบน้ำและใช้ผ้าสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

สัปดาห์ที่ 37-40 : การเตรียมตัวสำหรับการคลอด

ในช่วงสัปดาห์ที่ 37-40 ทารกมีการเตรียมตัวสำหรับการคลอดอย่างเต็มที่ โดยการยื่นตัวลงมายังช่องคลอด ทารกยังมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยเกือบทุกๆ 30 นาที

ข้อแนะนำ : ในช่วงนี้แม่ควรรักษาความสะอาดและรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อการคลอด นอกจากนี้แม่ยังควรฝึกการหายใจและการนอนในท่าสำหรับการคลอด รวมถึงเตรียมของใช้สำหรับการคลอดด้วย

Reference

  1. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/multimedia/pregnancy/sls-20076930?s=9
  2. American Pregnancy Association. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://americanpregnancy.org/week-by-week/
  3. What to Expect. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/pregnancy/week-by-week/