สีของน้ำนมแม่ 

สีของน้ำนมแม่ 

สีของน้ำนมแม่ จะมีความแตกต่างไปตามช่วงเวลา และตามปริมาณการผลิตน้ำนมของแม่ โดยสีน้ำนมแม่จะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเมื่อน้ำนมแม่ยังไม่เต็มที่ ซึ่งเป็นสีปกติของน้ำนมแม่ในช่วงเริ่มต้นของการผลิต

เมื่อน้ำนมแม่มาเต็มที่และมีปริมาณมากขึ้น สีน้ำนมแม่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเน้นเหลืองเล็กน้อย ซึ่งเป็นสีปกติของน้ำนมแม่ในช่วงตอนกลางการผลิต สีน้ำนมแม่ในช่วงนี้จะมีความหวาน และมีกลิ่นหอมเล็กน้อย

ในช่วงตอนท้ายของการผลิต น้ำนมแม่จะเริ่มมีสีขาวเน้นเหลืองแก่ขึ้น และมีลักษณะเหมือนกับเนยหรือไข่เจียว ซึ่งเป็นสีปกติของน้ำนมแม่ในช่วงนี้ นอกจากนี้ ในบางกรณี เมื่อแม่เป็นโรคหรือติดเชื้อ อาจทำให้สีน้ำนมแม่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นสีเทาหรือสีเขียวอ่อน

สรุปแล้ว สีน้ำนมแม่จะมีความแตกต่างไปตามช่วงเวลาและปริมาณการผลิตน้ำนมของแม่ สีปกติของน้ำนมแม่จะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนในช่วงเริ่มต้นของการผลิต และเปลี่ยนเป็นสีขาวเน้นเหลืองเล็กน้อยในช่วงตอนกลางการผลิต และสีขาวเน้นเหลืองแก่ในช่วงตอนท้ายของการผลิต แม้ว่าสีน้ำนมแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา แต่ไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของน้ำนมแม่ โดยสีของน้ำนมแม่อาจจะเปลี่ยนแปลง แต่คุณสมบัติและคุณภาพของน้ำนมแม่จะยังคงเหมือนเดิม และจะมีผลต่อรสชาติของน้ำนมแม่เล็กน้อยก็ตาม

Reference

  1. Academy of Breastfeeding Medicine. (2020). ABM Clinical Protocol #18: Use of Antidepressants in Breastfeeding Mothers. Breastfeeding Medicine, 15(7), 433-442. doi: 10.1089/bfm.2020.29055.ajl
  2. American Pregnancy Association. (2022). Breastfeeding and Breast Milk: Condition Information. Retrieved from https://americanpregnancy.org/breastfeeding/breastfeeding-and-breast-milk/
  3. Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Breastfeeding: Frequently Asked Questions. Retrieved from https://www.cdc.gov/breastfeeding/faq/index.htm