เนื้อเพลงเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไร

เนื้อเพลงเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไร

เพลงเป็นสื่อที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ในหลายด้าน ตั้งแต่พัฒนาการด้านภาษา การเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์ จนถึงพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยการร้องเพลงสามารถช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจและความสามารถของเด็กได้ ดังนี้

 1. ด้านภาษา 
  เนื้อเพลงมักมีคำศัพท์และโครงสร้างของประโยคที่ชัดเจน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ การใช้วลีและประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 2. ด้านสังคมและอารมณ์
  เพลงมักจะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ความรัก ความเสียใจ ความสุข และความเศร้า การร้องเพลงช่วยให้เด็กสื่อสารและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
 3. พัฒนาการการเคลื่อนไหว
  เพลงมักจะมีท่าเต้นที่คล้ายคลึงกัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การเดิน การกระโดด การเต้น และการเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลง
 4. พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
  บางเพลงมีเนื้องานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและเนื้อเพลงช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วย การสร้างเนื้อเพลงหรือทำเพลงใหม่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรี ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลง และเรียนรู้การใช้เครื่องมือดนตรีเพื่อสร้างเพลงใหม่
 1. พัฒนาการทางความจำ 
  เนื้อเพลงสามารถช่วยเพิ่มความจำของเด็กได้ เพราะเนื้อเพลงมักจะมีลักษณะเด่นเป็นการเรียงคำและเพลงสำหรับเด็กมักมีเนื้อเพลงที่สมบูรณ์แบบและมีความเข้าใจง่าย ทำให้เด็กจดจำได้ง่ายและเป็นเครื่องมือที่ดีในการฝึกความจำของเด็ก
 2. พัฒนาการด้านการเรียนรู้
  เนื้อเพลงสามารถช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กได้ เพราะเนื้อเพลงมักจะเป็นเรื่องที่เด็กชื่นชอบ และการใช้เพลงในการสอนสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพสูง คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาเนื้อหาและลักษณะของเพลงให้เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้การใช้เพลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเด็กในทุกๆด้าน

Reference

 1. Psychology Today. (2022). The Power of Music in Child Development. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201306/the-power-music-in-child-development
 2. American Academy of Pediatrics. (2022). The Benefits of Music Education. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/The-Benefits-of-Music-Education.aspx
 3. Parents. (2022). 25 Best Baby Songs to Help Your Little One Learn and Grow. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.parents.com/fun/entertainment/music/best-baby-songs-to-help-your-little-one-learn-and-grow/