เทคนิคการคุยกับลูก แบบไหนให้เข้าใจและเหมาะสม 

เทคนิคการคุยกับลูก แบบไหนให้เข้าใจและเหมาะสม

  การใช้คำพูดกับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกำหนดคุณค่าและความเชื่อมั่นของลูกน้อย ดังนั้น การใช้คำพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ลูกน้อยรู้สึกสนุกสนานและมีความมั่นใจในตนเอง เดี๋ยวเรามีวิธีการใช้คำพูดกับลูกน้อยเพื่อให้ลูกไม่รู้สึกคุณค่าตัวเองต่ำมาแนะนำค่ะ

 1. ใช้คำพูดเชิญชวนและเชื่อมั่น
  เราควรใช้คำพูดที่เชิญชวนและเชื่อมั่นให้กับลูกน้อย เช่น “แม่กับพ่อเชื่อในความสามารถของลูกน้อย” หรือ “ลูกน้อยทำได้ดีมาก” เป็นต้น เราควรใช้คำพูดที่ส่งเสริมให้ลูกน้อยรู้สึกมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ใช้คำพูดที่กระตุ้นการเรียนรู้
  การใช้คำพูดที่กระตุ้นการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกน้อย เราควรใช้คำพูดเช่น “ลองทำดูสิ” หรือ “ลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง” เป็นต้น การใช้คำพูดที่กระตุ้นการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกน้อยได้
 3. ใช้คำพูดที่ช่วยเปิดโอกาส
  เราควรใช้คำพูดที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับลูกน้อย เช่น “เราจะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง” หรือ “ลูกสามารถลองทำสิ่งนี้ที่ไม่เคยทำมาก่อนได้นะ” เป็นต้น การใช้คำพูดที่ช่วยเปิดโอกาสจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของลูกน้อย
 1. หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่เหยียดเชื้อชาติหรืออย่างอื่น
  การใช้คำพูดที่เหยียดเชื้อชาติหรืออย่างอื่นจะทำให้ลูกน้อยรู้สึกว่าตนไม่มีค่าและต่ำต้อย ดังนั้น เราควรหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้ลูกน้อยรู้สึกไม่พอใจและแยกแยะตนเองจากผู้อื่น
 2. การใช้คำพูดที่สอนให้เห็นคุณค่าและความเหมาะสม
  การใช้คำพูดที่สอนให้เห็นคุณค่าและความเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความสุขของลูกน้อย เช่น “ในการทำงาน ควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง” หรือ “สิ่งที่เรากำลังทำนั้นควรเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง” เป็นต้น

นอกจากนี้ เราควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกน้อยด้วยการใช้คำพูดที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูก การใช้คำพูดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกน้อยในด้านต่าง ๆ อย่างเช่นการเรียนรู้ การพัฒนาสมอง และพัฒนาการสื่อสาร ดังนั้น การใช้คำพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

 1. “The Effects of Positive Parenting Practices on Child Development” by Laura E. Berk (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872789/

 1. “The Impact of Early Childhood Education on Cognitive and Social Development” by Frances A. Campbell et al. (2012)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471269/

 1. “The Relationship between Parenting Styles and Child Behavior” by Diane Baumrind (1971)

URL: https://psycnet.apa.org/record/1971-17260-001

 1. “The Effects of Reading to Children on Language Development and School Readiness” by Lorraine C. Taylor et al. (2010)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845356/

 1. “The Relationship between Early Childhood Nutrition and Cognitive Development” by Sally M. Grantham-McGregor et al. (1997)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9405053