ผลเสีย ของคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอด

ผลเสีย ของคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอด

การอยู่ไฟหลังคลอดถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารก แต่ในบางกรณีคุณแม่อาจต้องไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอด เช่น มีสถานการณ์ด้านสุขภาพของคุณแม่ ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ที่มีความสูงกว่าที่สามารถให้ได้ในบ้าน ในกรณีเหล่านี้ การไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดอาจมีผลต่อคุณแม่และทารก ดังนี้

 1. ความเหนื่อยล้าของคุณแม่
  การกลับบ้านมาอยู่ต่อหลังจากคลอดอาจทำให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้น เนื่องจากต้องดูแลทารกเองและไม่มีการช่วยเหลือจากผู้ช่วยดูแล
 2. ความเครียดที่สูงขึ้น
  การไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดอาจทำให้คุณแม่รู้สึกเครียดมากขึ้น เนื่องจากต้องดูแลทารกเองและไม่มีการช่วยเหลือจากผู้ช่วยดูแล
 3. การเรียนรู้การดูแลทารกที่น้อยกว่า
  คุณแม่ที่ไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดอาจไม่ได้เรียนรู้เทคนิคการดูแลทารกมากพอ เช่น การดูแลทารกที่เป็นโรคหรือมีปัญหาในการเลี้ยง เป็นต้น
 4. การผลักดันน้ำนม
  การผลักดันน้ำนมเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการให้นมแก่ทารก การไม่มีการผลักดันน้ำนมอาจทำให้นมไม่ออกมาเพียงพอสำหรับการให้ทารกทาน ซึ่งอาจส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักน้อยหรือไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอในช่วงแรกของชีวิตทารก
 5. ความเสียหายทางสังคม
  การไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดอาจส่งผลต่อสังคม โดยคุณแม่อาจต้องตัดสินใจลดเวลาการอยู่ไฟเพื่อทำงานหรือดูแลครอบครัว เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบกับการพัฒนาของทารกในช่วงแรกเริ่มของชีวิต และอาจส่งผลต่อสังคมในระยะยาวเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เป็นผู้ใหญ่

Reference

 1. World Health Organization. WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Geneva: World Health Organization; 2013. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf;jsessionid=3AC5C5F624D5C5F06D56E20D01D4CC68?sequence=1
 2. Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222274/