วิธีดูแลการนอนหลับของคุณแม่หลังคลอด

วิธีดูแลการนอนหลับของคุณแม่หลังคลอด

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายของคุณแม่ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่หลังคลอดลูก ฉะนั้นการรับรู้และปฏิบัติตามวิธีการนอนหลับที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพดีและมีพลังงานที่เพียงพอในการดูแลลูกของคุณแม่ด้วยความสุข จึงขอแนะนำวิธีการนอนหลับที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่หลังคลอดดังนี้

 1. ใช้ผ้าห่มและหมอนที่สบาย : คุณแม่ควรเลือกใช้ผ้าห่มและหมอนที่สบายเพื่อช่วยลดความเครียดและช่วยให้มีการหลับหลาย ๆ ชั่วโมงต่อคืน
 2. นอนหลับในท่าที่สบาย : คุณแม่ควรเลือกท่านอนที่สบายตัวเพื่อช่วยลดความเครียดและปล่อยความตึงเครียดออกจากกระดูกสันหลัง
 3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาแฟและน้ำชามากเกินไป : การดื่มกาแฟและน้ำชามากเกินไปจะทำให้คุณแม่มีการตื่นตัวและไม่สามารถหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบายตา
 4. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม : การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยให้คุณแม่มีการหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบาย แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย
 1. ไม่รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงก่อนนอนหลับ : การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงก่อนนอนการหลับอาจทำให้คุณแม่มีอาการท้องผูกและไม่สามารถหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบายตา
 2. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนหลับ : การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนหลับอาจทำให้คุณแม่มีการตื่นตัวและไม่สามารถหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบายตา
 3. ใส่เสื้อผ้าที่สบายตัว : คุณแม่ควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่สบายตัวและไม่ทำให้ร่างกายร้อนเกินไปเพื่อช่วยให้คุณแม่มีการหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบายตา
 4. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ก่อนนอนหลับ : การใช้คอมพิวเตอร์ก่อนนอนหลับอาจทำให้คุณแม่มีการตื่นตัวและไม่สามารถหลับหลายชั่วโมงต่อคืนได้อย่างสบายตา

อย่างไรก็ตาม การดูแลร่างกายและการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพดีและพร้อมที่จะดูแลลูกของคุณแม่อย่างดี ดังนั้น คุณแม่ควรรักษาการดูแลร่างกายและการนอนหลับอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพร้อมที่จะดูแลลูกของคุณแม่อย่างเต็มที่ 

Reference

 1. “Maternal Sleep in the Postpartum Period: Effects of Infant Feeding and Sleep Location” by Hawley E. Montgomery-Downs, Paula L. Insana, and Lauren L. Clegg-Kraynok (2010). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076306/
 2. “Sleep and Fatigue Among Postpartum Women: A Survey Study” by Jodi A. Mindell, Alyssa J. Cook, and Evan G. Nikolovski (2015). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662451/
 3. “Postpartum Sleep Quality, Quantity, and Daytime Sleepiness: A Comparison Between Breastfeeding and Formula-Feeding Women” by Christine H. Park, Christina L. Blomquist, and Jeffrey M. Bender (2017). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5584574/
 4. “Sleep Disturbances and Postpartum Depression” by Elizabeth Fitelson, Ilya Yavorsky, and Emily Raff (2010). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3051362/
 5. “Postpartum Sleep and Mood: A Pilot Study” by Lisa S. Segre, Sarah L. O’Hara, and Heather A. Arndt (2006). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781395/