พัฒนาการ 12 เดือนของเด็กแรกเกิด

การเลี้ยงลูกให้มีรากฐานที่แข็งแรงในทุกๆ ด้าน ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลย เพราะการพัฒนาการที่แตกต่างแต่ละช่วงวัย นั่นกลับเป็นเรื่องที่สร้างความหนักอกหนักใจสำหรับพ่อแม่มือใหม่ เริ่มดูแลตั้งแต่ ตื่น กินนม นอน หัดคลาน เดิน พูด เป็นวัฎจักรที่วนเวียนอยู่แค่นี้ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยสังเกตให้เจ้าตัวน้อยคอยปรับตัวกับสิ่งรอบข้างไปเรื่อยๆ  เพื่อให้ลูกน้อยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ก้าวไปอย่างสมบูรณ์

พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1 เดือน

เพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่ตรงกับวัยมากขึ้น พอลูกอายุ 1 เดือนแนะนำของเล่นที่มีสีสันสะดุดตา เช่น สีแดง ส้ม ฟ้า เหลือง มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง หรือเสียงดนตรีจะช่วยดึงดูดความสนใจและลูกจะเริ่มโฟกัสที่วัตถุตรงหน้า และควรอุ้มลูกบ่อยๆ คุยกับลูกใกล้ๆ ยิ้ม แลบลิ้น อ้าปาก เพื่อให้ลูกทำตาม

พัฒนาการเด็ก 2 – 4 เดือน

เมื่อลูกน้อยเข้าเดือนที่ 2 เด็กจะเริ่มยิ้มตอบ ยิ้มทักทาย แสดงท่าทางดีใจเวลาที่แม่อุ้ม เริ่มชันคอในท่าคว่ำได้และสนใจเสียง มองหาที่มาของเสียง อาจมีทำเสียงอืออาตาม เวลาที่เห็นวัตถุเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมองตามไปมา

พัฒนาการเด็ก 3-4 เดือน

ลูกจะเริ่มกวาดสายตาเพื่อจับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากภาพกว้างได้ เมื่อจับในท่าคว่ำจะเอาแขนยัน ชูคอตั้งขึ้น 90 องศาได้ อาจจะมีการขยับแขนตาม  และลูกพร้อมที่อยากตอบโต้ อาจมีการหันหาเสียง พร้อมส่งเสียงตอบโต้ในบ้างครั้ง

พัฒนาการเด็ก 5 – 8 เดือน

ในช่วงนี้ลูกน้อยจะเริ่มจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น เขาจะค่อยๆ รับรู้วัตถุที่ห่าง มองเห็นสีได้มากขึ้น อาจมีแสดงอารมณ์ดีใจ หันตามเสียงเรียก เริ่มทำเสียงพยางค์เดียว เช่น หม่ำ  รวมถึงเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงาย จะเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น อยากรู้อยากเห็น  อยากจับของทุกอย่างไปหมด

พัฒนาการเด็ก 9 – 12 เดือน

เริ่มพยายามที่จะทรงตัว รับรู้ระยะความห่างได้มากขึ้น  พอเข้าอายุ 10 เดือน เริ่มจะหยิบจับสิ่งของบางอย่างได้ และรู้ภาษา เข้าใจสีหน้า ท่าทาง มีการตอบสนองเสียงเป็นคำๆ และออกเสียง เช่น หม่ำ ๆ คลาน เกาะยืน  เมื่ออายุ 12 เดือน ลูก เริ่มที่จะหัดคลานเพื่อพยายามเดิน   มองวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว หยิบของเข้าและออกจากกล่องได้ ที่สำคัญเริ่มเลียนแบบท่าทางที่เห็น เช่น หัดยืนขึ้น บ๊ายบาย ไหว้ โบกมือไปมา และชอบหยิบสิ่งของมาเคาะ หรือจับของตั้งขึ้น

พัฒนาการ 12 เดือนของเด็กแรกเกิด

การเลี้ยงลูกให้มีรากฐานที่แข็งแรงในทุกๆ ด้าน ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลย เพราะการพัฒนาการที่แตกต่างแต่ละช่วงวัย นั่นกลับเป็นเรื่องที่สร้างความหนักอกหนักใจสำหรับพ่อแม่มือใหม่ เริ่มดูแลตั้งแต่ ตื่น กินนม นอน หัดคลาน เดิน พูด เป็นวัฎจักรที่วนเวียนอยู่แค่นี้ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยสังเกตให้เจ้าตัวน้อยคอยปรับตัวกับสิ่งรอบข้างไปเรื่อยๆ  เพื่อให้ลูกน้อยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ก้าวไปอย่างสมบูรณ์

พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1 เดือน

เพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่ตรงกับวัยมากขึ้น พอลูกอายุ 1 เดือนแนะนำของเล่นที่มีสีสันสะดุดตา เช่น สีแดง ส้ม ฟ้า เหลือง มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง หรือเสียงดนตรีจะช่วยดึงดูดความสนใจและลูกจะเริ่มโฟกัสที่วัตถุตรงหน้า และควรอุ้มลูกบ่อยๆ คุยกับลูกใกล้ๆ ยิ้ม แลบลิ้น อ้าปาก เพื่อให้ลูกทำตาม

พัฒนาการเด็ก 2 – 4 เดือน

เมื่อลูกน้อยเข้าเดือนที่ 2 เด็กจะเริ่มยิ้มตอบ ยิ้มทักทาย แสดงท่าทางดีใจเวลาที่แม่อุ้ม เริ่มชันคอในท่าคว่ำได้และสนใจเสียง มองหาที่มาของเสียง อาจมีทำเสียงอืออาตาม เวลาที่เห็นวัตถุเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมองตามไปมา

พัฒนาการเด็ก 3-4 เดือน

ลูกจะเริ่มกวาดสายตาเพื่อจับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากภาพกว้างได้ เมื่อจับในท่าคว่ำจะเอาแขนยัน ชูคอตั้งขึ้น 90 องศาได้ อาจจะมีการขยับแขนตาม  และลูกพร้อมที่อยากตอบโต้ อาจมีการหันหาเสียง พร้อมส่งเสียงตอบโต้ในบ้างครั้ง

พัฒนาการเด็ก 5 – 8 เดือน

ในช่วงนี้ลูกน้อยจะเริ่มจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น เขาจะค่อยๆ รับรู้วัตถุที่ห่าง มองเห็นสีได้มากขึ้น อาจมีแสดงอารมณ์ดีใจ หันตามเสียงเรียก เริ่มทำเสียงพยางค์เดียว เช่น หม่ำ  รวมถึงเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงาย จะเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น อยากรู้อยากเห็น  อยากจับของทุกอย่างไปหมด

พัฒนาการเด็ก 9 – 12 เดือน

เริ่มพยายามที่จะทรงตัว รับรู้ระยะความห่างได้มากขึ้น  พอเข้าอายุ 10 เดือน เริ่มจะหยิบจับสิ่งของบางอย่างได้ และรู้ภาษา เข้าใจสีหน้า ท่าทาง มีการตอบสนองเสียงเป็นคำๆ และออกเสียง เช่น หม่ำ ๆ คลาน เกาะยืน  เมื่ออายุ 12 เดือน ลูก เริ่มที่จะหัดคลานเพื่อพยายามเดิน   มองวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว หยิบของเข้าและออกจากกล่องได้ ที่สำคัญเริ่มเลียนแบบท่าทางที่เห็น เช่น หัดยืนขึ้น บ๊ายบาย ไหว้ โบกมือไปมา และชอบหยิบสิ่งของมาเคาะ หรือจับของตั้งขึ้น