วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริมในระยะแรกเริ่ม

วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริมในระยะแรกเริ่ม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแรงและเจริญเติบโตของเด็กทารกในระยะแรกเริ่ม นอกจากนั้น การให้อาหารเสริมที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริมในระยะแรกเริ่มของเด็กทารก

 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : นมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กทารกในระยะแรกเริ่ม นอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้ว นมแม่ยังมีสารสร้างความเชื่อมั่นระหว่างแม่กับลูก และช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กทารก
 2. การให้อาหารเสริมในระยะแรกเริ่ม : เมื่อเด็กทารกมีอายุประมาณ 6 เดือน แม่สามารถเริ่มให้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับโภชนาการที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก เช่น อาหารผัก และผลไม้ โดยเริ่มจากการให้อาหารเสริมเล็กน้อยและเป็นระยะ เพื่อให้ลูกได้ปรับตัว
 3. ารเลือกอาหารเสริมที่เหมาะสม : อาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับเด็กทารกในยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีโปรตีนอย่างเพียงพอ : โปรตีนจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อ และพัฒนาการเด็ก ควรเลือกอาหารเสริมที่มีโปรตีนอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพดี เช่น เนยถั่วเหลือง ไข่ ปลา ฯลฯ
 • มีแคลอรี่ที่เหมาะสม : เด็กทารกต้องการค่าพลังงานสูงสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ควรให้อาหารเสริมที่มีแคลอรี่เพียงพอ เช่น ผลไม้ หรืออาหารที่มีไขมันดี เช่น ไข่แดง
 • มีวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอ : วิตามินและแร่ธาตุเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ควรให้อาหารเสริมที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอ และไม่เกินไป เช่น ผักโขม ผักกาดขาว และข้าวโพด
 • ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ : การเลือกอาหารเสริมที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ เช่น นมผงที่ไม่มีแพ้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการแพ้ในเด็กทารก
 • มีคุณภาพดี : คุณภาพของอาหารเสริมสำคัญมาก เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ควรเลือกซื้ออาหารเสริมที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย

Reference

 1. “Complementary Feeding of Infants in Developing Countries: A Review of Current Knowledge and Recommendations,” published in the World Health Organization (WHO) journal in 2004. URL: https://www.who.int/nutrition/publications/complementary_feeding_infants.pdf
 2. “Infant Feeding in Emergencies: A Guide for Mothers,” published by the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in 2017. URL: https://www.unicef.org/publications/files/Infant_feeding_in_emergencies.pdf
 3. “Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries,” published in the Lancet journal in 2013. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60937-X/fulltext
 4. “Maternal Diet during Pregnancy in Relation to Offspring Body Composition and Metabolic Health,” published in the Journal of Developmental Origins of Health and Disease in 2018. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-developmental-origins-of-health-and-disease/article/maternal-diet-during-pregnancy-in-relation-to-offspring-body-composition-and-metabolic-health/6F3A369365E0D461B2126D417A6A2C1A