วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด

วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด

การเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณแม่และเด็กมีความสุขภาพและปลอดภัย โดยอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การดูแลเด็กเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด ควรคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ เช่น การใช้วัสดุที่เป็นสิ่งที่ปลอดภัย และมีความแข็งแรง ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1 การเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องนอน

 • เตียง : ควรเลือกเตียงที่มีระบบป้องกันไม่ให้เด็กตก มีความสูงและกว้างพอสมควร าดเล็กหรือเตียงเด็กแบบเฟรม
 • ที่นอน : ควรเลือกที่นอนที่มีขนาดเหมาะสมและมีความนุ่มนวล

2 การเลือกซื้ออุปกรณ์อาบน้ำ

 • อ่างอาบน้ำ : ควรเลือกอ่างอาบน้ำที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับเด็ก มีระบบล็อคเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว และที่สำคัญต้องไม่มีมุมแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกได้
 • ผ้าเช็ดตัว : ควรเลือกผ้าเช็ดตัวที่มีคุณภาพดี ไม่ทำลายผิวหนังของเด็ก และมีความนุ่มนวลสบายตัว

3 การเลือกซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยง

 • ขวดนม : ควรเลือกซื้อขวดนมที่มีรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับเด็ก มีความปลอดภัย และมีความง่ายต่อการทำความสะอาด
 • เปล : ควรเลือกเปลที่มีคุณภาพดี มีขนาดเหมาะสมสำหรับเด็ก

4 การเลือกซื้ออุปกรณ์ในการเดิน

 • รถเข็น : ควรเลือกรถเข็นที่มีระบบเบรกและระบบป้องกันไม่ให้เด็กตกออกมา มีขนาดที่เหมาะสม และมีความคล่องตัวในการใช้งาน

ทั้งนี้ การเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด ควรคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ และการเลือกซื้ออุปกรณ์ ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ ไม่ควรเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดี เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ควรศึกษาความเหมาะสมของอุปกรณ์ เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างเหมาะสม

Reference

 1. “Preparing for Birth: A Review of the Evidence,” published in the Birth Issues in Perinatal Care journal in 2015. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399332.2015.1065416
 2. “Effectiveness of Preparing for Childbirth Classes in Improving Maternal and Neonatal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine in 2018. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767058.2017.1353762
 3. “Consumer Decision-Making Regarding Birth Equipment: A Systematic Review of the Literature,” published in the Journal of Perinatal Education in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6833142/
 4. “The Effect of Birth Ball Exercises During Pregnancy on Labor Pain and Childbirth Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,” published in the Journal of Physical Therapy Science in 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198168/
 5. “Choice of Place of Birth and Mode of Delivery: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the American Journal of Obstetrics and Gynecology in 2021. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937821003428