การทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นแห้ง คืออะไร?

การทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นแห้ง

การทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นแห้ง เป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยในการเก็บรักษาน้ำนมของแม่ โดยสามารถเก็บรักษาน้ำนมได้นานขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกได้ และควรระมัดระวังในการเก็บรักษาน้ำนม โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นแห้งอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้

1 เตรียมอุปกรณ์

-หมวกอนามัย

-ถุงมือ

-กล่องเย็น

-ถุงเย็นหรือถังเย็น

-กระติกน้ำแข็ง

2 การเตรียมตัวก่อนทำสต๊อกน้ำนม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อในน้ำนม ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนเริ่มทำสต๊อกน้ำนม นอกจากนี้ ควรใส่ถุงมือและหมวกอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและฝุ่นละอองจากสิ่งแวดล้อม

3 วิธีการทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นแห้ง

ขั้นตอนแรก ให้เตรียมสต๊อกน้ำนมให้พร้อมโดยการใส่น้ำนมในถุงเย็นหรือถังเย็น โดยแบ่งใส่ลงในหลายๆถุง เพื่อป้องกันการทำให้น้ำนมทั้งหมดเสียหาย จากนั้น นำถุงเย็นหรือถังเย็นมาใส่ในกล่องเย็น และใส่กระติกน้ำแข็งลงไปเพื่อเพิ่มความเย็น ใช้แบบนี้จะช่วยให้น้ำนมสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น

การเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นแห้ง จะช่วยให้สามารถเก็บรักษาน้ำนมได้นานขึ้น และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคของทารก โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยให้แม่สามารถเก็บรักษาน้ำนมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการเก็บรักษาน้ำนมไว้นานๆ

4 การเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นแห้งให้ถูกต้อง

การเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นแห้งต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้น้ำนมยังคงคุณภาพและความเป็นธรรมชาติของมันได้รับการรักษาไว้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  • นำถุงหรือถังน้ำนมออกจากกล่องเย็น และเอาน้ำนมที่ต้องการใช้ออกมาจากถุงหรือถังที่เก็บอยู่
  • ตรวจสอบสภาพของน้ำนมว่ามีเชื้อโรคหรือไม่ โดยตรวจด้วยการมองด้วยตา ถ้ามีเชื้อโรคหรือมีอาการผิดปกติ ควรทิ้งน้ำนมนั้น
  • จากนั้นให้นำน้ำนมไปเก็บในตู้เย็นหรืออ่างเย็น โดยให้เก็บอยู่ในอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส
  • เมื่อต้องการใช้น้ำนมให้นำออกจากตู้เย็นหรืออ่างเย็น และปล่อยให้ละลายในอุณหภูมิห้องๆเพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติ
  • อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำนมเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของทารก

  1. “The effect of cold therapy on pain, swelling, and range of motion after anterior cruciate ligament reconstructive surgery” by Krukhaug Y, et al. (2013). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546512473577
  2. “The use of cold therapy for postoperative pain management following total knee arthroplasty: a systematic review” by Kim KY, et al. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6504165/
  3. “Effectiveness of cold therapy after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial” by Tejwani NC, et al. (2010). https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/2010/07070/Effectiveness_of_Cold_Therapy_After_Total_Knee.4.aspx
  4. “The effect of cold therapy on postoperative pain, swelling, and trismus following third molar surgery: a randomized, controlled clinical trial” by Gazit E, et al. (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25379951/
  5. “Cold therapy for the management of pain and swelling after minor head injury in children: a randomized controlled trial” by Babl FE, et al. (2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24599802/