โรงเรียนในต่างประเทศที่แนะนำ

โรงเรียนในต่างประเทศที่แนะนำ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนในต่างประเทศสำหรับการศึกษาต่อ ควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับตนเอง โดยพิจารณาตัวเลือกต่างๆ เช่น ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการอยู่อาศัย สภาพอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโรงเรียนในต่างประเทศ

1.โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Eton College, อังกฤษ

Eton College เป็นโรงเรียนส่วนตัวชั้นนำของอังกฤษที่ตั้งอยู่ในเมือง Eton ห่างจากลอนดอนประมาณ 21 ไมล์ โรงเรียนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการการศึกษาและสังคมในอังกฤษ โดยมีนักเรียนเป็นคนมีความสามารถพิเศษทางด้านการเรียนรู้ และกลุ่มธุรกิจในอังกฤษ โรงเรียนนี้มีผู้เรียนผู้ชายอยู่ประมาณ 1,300 คน และมีระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาต้นจนถึงชั้น 12 โดยมีค่าเทอมประมาณ 12,000 ปอนด์ 

2.โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน Gymnasium Schloss Salem, เยอรมัน

Gymnasium Schloss Salem เป็นโรงเรียนส่วนตัวชั้นนำในเยอรมัน โดยตั้งอยู่ในสถานที่สวยงามที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน โรงเรียนนี้มีค่าเทอมประมาณ 20,000 ยูโร (ประมาณ 760,000 บาท) และมีระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้น 12 โดยมีนักเรียนเป็นคนมีความสามารถทางด้านการเรียนรู้และผู้นำในอุตสาหกรรม นักเรียนส่วนใหญ่เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ของโรงเรียน และนักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนภาษาเยอรมัน

3.โรงเรียนมัธยมปลายในสวีเดน Vasa Real, สวีเดน

Vasa Real เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในสวีเดน โดยมีค่าเทอมประมาณ 3,000 ยูโร (ประมาณ 115,000 บาท) และมีระดับชั้นตั้งแต่ชั้น 10 จนถึงชั้น 12 โรงเรียนนี้เน้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีโปรแกรมสอนพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการที่เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

4.โรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น Tokyo Metropolitan Kokusai High School, ญี่ปุ่น

Tokyo Metropolitan Kokusai High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในญี่ปุ่น โดยมีค่าเทอมประมาณ 1,000,000 เยน (ประมาณ 286,000 บาท) และมีระดับชั้นตั้งแต่ชั้น 10 จนถึงชั้น 12 โรงเรียนนี้เน้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีโปรแกรมสอนพิเศษเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการที่เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและท้าทายเช่นกิจกรรมการเข้าแข่งขันการวิจัย นักเรียนในโรงเรียนนี้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและทุกวันนักเรียนจะมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนต่างชาติเพื่อปรับปรุงทักษะการสื่อสารของตนเอง

5.โรงเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา St. Paul’s School, สหรัฐอเมริกา

St. Paul’s School เป็นโรงเรียนส่วนตัวชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดยตั้งอยู่ในสถานที่สวยงามและเงียบสงบที่มีพื้นที่รอบๆ เป็นอันมาก โรงเรียนนี้มีค่าเทอมประมาณ 60,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,700,000 บาท) และมีระดับชั้นตั้งแต่ชั้น 9 จนถึงชั้น 12 โรงเรียนเน้นการเรียนรู้ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โดยมีการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการศึกษาภาษาต่างๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์


นอกจากนี้ โรงเรียนยังเน้นการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการเข้าร่วมสังคมชุมชน การเข้าร่วมโครงการศึกษาภายนอก และการเข้าร่วมโครงการที่เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง เช่น โครงการบริการชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจน


นอกจากนี้ โรงเรียนยังเน้นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะคิดเชิงบวก เพื่อช่วยให้นักเรียนเติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้นำและมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต

Reference

1.”International schools and their implications for teacher professional development: A review of the literature” by Shannen McNally, published in the Journal of Research in International Education in 2021. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1475240920983125

2.”International schools: A new form of global education and global class formation?” by Mark Bray, published in the European Education Research Journal in 2015. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1177/1474904115604654

3.”International Schools: Current Research and Future Directions” edited by Mary Hayden and Jeff Thompson, published in the Journal of Research in International Education in 2014. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1475240914558043

4.”The Role of International Schools in Promoting Intercultural Competence” by Tina Hickey, published in the Journal of Research in International Education in 2012. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1475240912458473

5.”International Schools: The Shifting Landscape” by Stephen J. Caldas and Erlinda L. Ronda, published in the Journal of School Choice in 2010. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15582159.2010.514191