ปัญหาการให้นมแม่ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนด

ปัญหาการให้นมแม่ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนด

 การให้นมแม่ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนดมีหลายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

 1. การผลิตน้ำนม
  ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนด น้ำนมแม่อาจยังไม่ได้ผลิตเต็มที่หรืออาจไม่มีน้ำนมเลย ทำให้ต้องพึ่งพานมผสมแทน

 2. สุขภาพแม่
  แม่ที่เคยเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวอาจมีผลต่อการให้นม อาจทำให้ไม่สามารถให้นมลูกได้เต็มที่

 3. สภาพแวดล้อม
  ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนด น้องใหม่อาจต้องอยู่ในห้อง ICU ซึ่งอาจทำให้แม่ไม่สามารถมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการให้นมได้

 4. ความเครียดและความกังวล
  การที่ทารกเกิดก่อนกำหนดอาจทำให้แม่มีความเครียดและความกังวลเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อการผลิตน้ำนมของแม่

 5. การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม
  หากแม่ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้เต็มที่ หรือไม่สามารถให้นมแก่ลูกได้เพราะสาเหตุใดๆ ก็ตาม แม่อาจต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผสมแทน ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของลูก

 6. การให้นมแม่ในกรณีทารกเกิดก่อนกำหนด
  อาจต้องใช้วิธีการพิเศษ เช่น การใช้เครื่องช่วยผลิตน้ำนม หรือการใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการเลี้ยงลูก เช่น หัวปั๊มนม เครื่องดูดนม หรือการใช้ชุดเลี้ยงลูกเฉพาะทาง ที่ช่วยให้แม่สามารถให้นมแก่ลูกได้โดยไม่ต้องนั่งเอง

  นอกจากนี้ หากแม่ไม่สามารถให้นมแก่ลูกได้เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้คือการใช้นมและผลิตภัณฑ์นมแบบพร้อมใช้ เช่น นมผสมสำเร็จรูป ซึ่งจะมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับน้ำนมแม่

  สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดที่ต้องอยู่ในห้อง ICU การให้นมแม่อาจต้องพิจารณาตามสภาพของทารก โดยอาจต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือการแทนที่ด้วยนมผสม หรือนมแม่ที่ผ่านการปรับสมดุลโภชนาการแล้วสุดท้าย ในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมแก่ลูกได้เลย หรือไม่สามารถให้นมเต็มที่ได้ เพราะสาเหตุใดๆ ก็ตาม แม่ควรรู้จักการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมโดยเชี่ยวชาญ และรับคำแนะนำจากทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลลูกให้ช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างถูกวิธี

Reference

 1. “Breastfeeding in preterm infants: neonatal outcomes and determinants” by Arslanoglu S, Moro GE, Bellù R, et al. (2013). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23948208/
 2. “Human milk for preterm infants: why, what, when and how?” by Rønnestad A, Abrahamsen TG, Medbø S, et al. (2016). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27609030/
 3. “The role of human milk in premature infants: immune system protection and neurodevelopment” by Wada Y, Lonnerdal B. (2015). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25766323/
 4. “Optimizing human milk composition for preterm infants” by Sisk PM, Lovelady CA, Dillard RG, et al. (2008). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18463181/
 5. “Feeding preterm infants: milk choice and feeding strategies” by Ewaschuk JB, Unger S, O’Connor DL, Stone D, et al. (2016). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27234434/