การให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัด

การให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัด

  การให้นมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับทารกที่ต้องการการบำบัดเพื่อรักษาโรคหรืออาการที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทารก เพราะมีสารอาหารที่สำคัญเช่นโปรตีน แคลเซียม และไขมันที่สูงอยู่ในนมแม่


การให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัด นั้นอาจมีข้อจำกัดบางอย่างเพราะการรักษาหรือการใช้ยาบางชนิดอาจทำให้นมแม่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับทารก ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการให้นมแม่ในช่วงที่ทารกต้องการการบำบัด

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น ความสะอาดของนมแม่ การเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้นมแม่ เช่น ภาชนะสำหรับเก็บนมแม่ และช่องทางในการเลือกวิธีการให้นมแม่ที่เหมาะสมกับทารกในแต่ละระยะอายุ ดังนั้นการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญก่อนการให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัด


นอกจากการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญต้องพิจารณาเมื่อต้องการให้นมแม่ในช่วงที่ทารกต้องการการบำบัด ดังนี้

 1. การรักษาโรคหรืออาการ
  หากทารกต้องการการรักษาโรค ควรรู้ว่ายาที่ใช้ในการรักษามีผลกระทบต่อนมแม่หรือไม่ หากมีผลกระทบ อาจจำเป็นต้องหยุดใช้ยาชั่วคราวหรือแทนที่ด้วยยาที่ไม่มีผลกระทบต่อนมแม่และทารก
 2. ความสะอาดของนมแม่
  นมแม่ควรมีคุณภาพที่ดีและไม่มีเชื้อโรค ควรล้างมือก่อนการสัมผัสกับนมแม่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บนมแม่เสียก่อน และเก็บนมแม่ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท เพื่อป้องกันการติดเชื้อในนมแม่
 3. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้นมแม่
  ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้นมแม่เช่น ภาชนะเก็บนมแม่ และที่สำหรับใส่นมแม่ เอาออกจากตู้เย็นเพื่อให้อุณหภูมิของนมแม่อุ่นขึ้นก่อนใช้งาน และควรฆ่าเชื้อโรคโดยการล้างด้วยน้ำร้อนก่อนใช้
 4. การเลือกวิธีการให้นมแม่ที่เหมาะสม
  วิธีการให้นมแม่แบบตรงปาก (direct breastfeeding) เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย


การให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัดเพื่อรักษาโรคหรืออาการที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เนื่องจากนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทารก แต่ต้องพิจารณาข้อจำกัดของการให้นมแม่ในช่วงที่ทารกต้องการการบำบัด เช่น การรักษาโรคหรืออาการ ความสะอาดของนมแม่ การเตรียมอุปกรณ์สำหรับให้นมแม่ และการเลือกวิธีการให้นมแม่ที่เหมาะสมกับทารกในแต่ละระยะอายุ

ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญก่อนการให้นมแม่ในช่วงที่ทารกเป็นผู้รับการบำบัด เพื่อป้องกันการทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของทารกและคุณภาพของนมแม่

Reference

 1. “Breastfeeding During Treatment for Cancer: An Evidence-Based Review” by Anderson et al. (2019) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30320339/
 2. “Breastfeeding and Substance Use in Women: A Literature Review and Evidence-Based Recommendations for Practice” by Ho et al. (2017) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28098408/
 3. “Breastfeeding and Medication: An Overview of International Recommendations” by Rowe et al. (2017) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28040897/
 4. “Breastfeeding and the Use of Human Milk in the Neonatal Intensive Care Unit: An Updated Review” by Section on Breastfeeding and Committee on Fetus and Newborn (2012) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22218817/
 5. “Breastfeeding During Maternal or Infant Illnesses” by Committee on Health Care for Underserved Women and American College of Obstetricians and Gynecologists (2011) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21862022/