การให้นมแม่ในขณะฉุกเฉิน

การให้นมแม่ในขณะฉุกเฉิน

การให้นมแม่ในขณะฉุกเฉินไม่ยุ่งยากมาก แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนการให้นมแม่โดยใช้สบู่และน้ำที่มีสารล้างจากแอลกอฮอล์ หรือถ้าไม่มีน้ำและสบู่ สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้
 2. ใช้ที่บรรจุนมที่สะอาดและไม่มีเชื้อโรคเพื่อเก็บน้ำนมแม่
 3. ให้นมแม่โดยวิธีการที่ถูกต้อง โดยใช้ท่าทางที่สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น ใช้ท่านั่งหรือนอนคว่ำ และไม่ควรให้เด็กยกหรือเอียงศีรษะไปด้านหลังจนเกินไป
 4. ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการให้นมแม่ เช่น ปั๊มนม ควรล้างอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานด้วยน้ำและสบู่
 5. หลีกเลี่ยงการให้นมแม่โดยใช้ขวดนมหรืออื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายต่อเด็ก
 6. ควรมีการติดตามสุขภาพของเด็กอยู่เสมอโดยการตรวจสอบสีผิวหนัง ลักษณะการหายใจ การดื่มน้ำและการกินอาหาร
 7. หากมีอาการป่วยหรือมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและการรักษาต่อไป


นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และผูกพันระหว่างแม่และเด็กในสถานการณ์ที่ต้องการความรักและ ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยมากขึ้น

Reference

 1. “Breastfeeding during an Emergency: A Review of the Evidence and Unresolved Questions” by David A. Sánchez-Pinto and Joann M. McDermid (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874089/
 2. “Emergency Breastfeeding: A Disaster-Resistant Feeding Option” by Marla C. Turnbull and William H. Muller (2017) – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1942602X17722209
 3. “Emergency Preparedness for Breastfeeding: A Call to Action” by Lori Feldman-Winter, Ruth A. Lawrence, and the Academy of Breastfeeding Medicine (2019) – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526952319303862
 4. “Breastfeeding during Emergencies and Disasters: New Insights and Recommendations” by Pascale Hancart Petitet, Delphine Perrin, and Modibo Dicko (2021) – https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/2117