การดูแลสุขภาพอารมณ์ในการให้นมแม่

การดูแลสุขภาพอารมณ์ในการให้นมแม่

การดูแลสุขภาพอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการให้นมแม่ เพราะอารมณ์ของแม่ส่งผลต่อการผลิตน้ำนมและสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ดังนั้น ขอแนะนำเคล็ดลับเพื่อดูแลสุขภาพอารมณ์ของแม่ในการให้นมแม่ดังนี้

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
  แม่ควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการเครียดอย่างมาก เพราะการเครียดจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนที่ผลิตน้ำนม ทำให้มีการลดการผลิตน้ำนมได้
 2. รับรู้อารมณ์และอย่าปิดกั้น
  แม่ควรรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตัวเอง ไม่ควรปิดกั้นหรือยับยั้งอารมณ์ เพราะอาจส่งผลให้แม่รู้สึกว่าต้องการตัดสินใจในการให้นมแม่
 3. มีการสนทนากับคนรอบข้าง
  การพูดคุยกับคนรอบข้าง เช่น คู่สมรส ครอบครัว หรือเพื่อน จะช่วยให้แม่รู้สึกผ่อนคลายและมีความสบายใจ
 4. ออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้แม่รู้สึกสดชื่นและมีความสมดุลของฮอร์โมน

5. รับมือกับปัญหา
การมีการวางแผนการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเลี้ยงลูกให้นมแม่แล้วมีอาการแทรกซ้อนหรือสิ่งที่ ทำให้แม่รู้สึกเครียด จะช่วยให้แม่มีความมั่นใจและผ่อนคลาย

6. มีการดูแลสุขภาพจิตใจ
แม่ควรดูแลสุขภาพจิตใจด้วยการทำสิ่งที่ชอบ อ่านหนังสือ เขียนบันทึก หรือทำกิจกรรมที่ชอบ เพื่อให้มีความสมดุลของอารมณ์

7. รับประทานอาหารที่เหมาะสม
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ ปลา จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

8. รับการสนับสนุนจากผู้รู้คุณภาพ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้รู้คุณภาพ เช่น คนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจิตใจ จะช่วยให้แม่มีความมั่นใจและมีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่


การดูแลสุขภาพอารมณ์ในการให้นมแม่ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการผลิตน้ำนมและสมดุลของฮอร์โมน การดูแลสุขภาพอารมณ์จะช่วยให้แม่มีความมั่น

Reference

 1. Emotional distress and breastfeeding in the first six months postpartum: A prospective study – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187151921830117X (2019)
 2. Maternal depression, antidepressant use and breastfeeding: A systematic review – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4218698/ (2014)
 3. A randomized controlled trial of the impact of a breastfeeding support program on maternal mental health at 6 months postpartum – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4401646/ (2015)
 4. Perceived Stress and Breastfeeding Outcomes: An Integrative Review – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334419861845 (2019)
 5. Emotional and hormonal pathways of milk ejection reflex in lactating women – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763418304296 (2019)