การพัฒนาการนั่งหรือลุกขึ้นของเด็กช่วง 3-6 เดือน

การพัฒนาการนั่งหรือลุกขึ้นของเด็กช่วง 3-6 เดือน

ในช่วงอายุ 3-6 เดือน ลูกน้อยจะเริ่มแสดงความสนใจในการนั่งขึ้น โดยปกติแล้วเด็กจะเริ่มนั่งได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน โดยลูกจะเริ่มต้นด้วยการลอยตัวไปมา แล้วจึงเริ่มนั่งตัวได้ โดยต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เช่น การพยุงลูกด้วยหมอนหรือตัวผู้ดูแล เพื่อช่วยให้ลูกน้อยมีสมดุลในการนั่งและป้องกันการล้มลงไปด้วยตนเอง


การนั่งขึ้นจะช่วยให้ลูกสามารถมองเห็นโลกได้มากขึ้น และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆในลำตัว นอกจากนี้การนั่งยังเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเดินในอนาคต ดังนั้น การสนับสนุนให้ลูกน้อยเริ่มนั่งตัวเองเมื่ออายุพอเหมาะจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านกายภาพและความสามารถในการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในขณะต่อไป


เมื่อลูกน้อยเริ่มนั่งขึ้นได้แล้ว ควรสังเกตความสามารถของลูกว่าเขามีความสามารถในการเริ่มต้นนั่งตัวเองหรือยัง โดยปกติแล้ว ลูกน้อยจะเริ่มนั่งเองได้ในช่วง 5-6 เดือน โดยลูกจะต้องมีความสมดุลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆในลำตัว เพื่อสามารถทำให้ตัวเองนั่งได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการควบคุมการตรงของศีรษะและความสามารถในการเหยียดตัว เพื่อช่วยให้ลูกน้อยสามารถนั่งตัวได้มั่นคง


ในช่วงนี้ลูกน้อยยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการนั่ง โดยการใช้หมอนหรือเบาะเพื่อช่วยสมดุลในการนั่งและป้องกันการล้มลงไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ของเล่นและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ที่เสริมการนั่ง หรือให้ลูกน้อยนั่งตัวในรถเข็นหรือเบาะที่มีความสูงเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพและความสามารถในการเคลื่อนไหวของลูกน้อยผู้ปกครองสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาของลูกน้อยด้วยการให้กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การควบคุมการตั้งตัวของลูกน้อย


ในทั้งหมดนี้ผู้ปกครองจำเป็นต้องคอยดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดและปลอดภัยเสมอ รวมถึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้ของเล่นที่ไม่เหมาะสมหรืออันตรายต่อลูกน้อยเช่นกัน

Reference 

  1. Sitting and Reaching in 6- to 8-Month-Old Infants: The Role of Experience and Developmental Factors (2016) – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312716657211
  1. Sitting in Infancy: A Developmental Perspective (2014) – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815214000562
  1. Effects of Positioning on Infants’ Sitting Abilities: A Pilot Study (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6215228/
  1. The Importance of Early Intervention for Infants with Developmental Delay (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858329/