เด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสมอง

เด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสมอง

ในช่วงเวลาที่เด็กเกิดมา สมองยังไม่ได้เต็มที่และต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้เต็มที่ ซึ่งการพัฒนาสมองในช่วงแรกๆนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการอารมณ์


เด็กเกิดมาพร้อมกับสมองที่ยังไม่สมบูรณ์ และจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีเพื่อให้สมองเติบโตเต็มที่ โดยในช่วงเวลานี้สมองจะเริ่มพัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานเช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว การมองเห็น และการได้ยิน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาการเรียนรู้และการจัดการอารมณ์เรื่อยๆ


การส่งเสริมและดูแลการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงแรกๆนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เช่น การให้นมแม่เป็นอาหารหลัก เพราะนมแม่มีสารอาหารและสารประกอบอื่นๆที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมองของเด็ก การส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการเล่นเกมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองให้เต็มที่ และการให้ความรักและความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาสมอง


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมองของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้น การเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสมองให้เด็กไม่เพียงเพื่อช่วยพัฒนาในช่วงเวลาแรกๆของชีวิต แต่ยังช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย และการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีความสุขและน่าสนใจจะช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างดี


สุดท้าย การพัฒนาสมองของเด็กเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสมองให้เด็กในช่วงแรกๆของชีวิตจะช่วยสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในอนาคต ดังนั้น การเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

Reference 

  1. “Early Brain Development and Human Development” by Pat Levitt, 2010 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907666/
  1. “The Importance of Early Childhood Development” by Jack P. Shonkoff and Deborah A. Phillips, 2000 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225187/
  1. “The Developing Human Brain: A Phenomenological Account” by Shaun Gallagher and Dan Zahavi, 2012 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543095/
  1. “Early Brain Development: A Review of Morphometry Studies” by Sean Deoni, 2012 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3770332/
  1. “The Developing Human Connectome Project: A Minimal Processing Pipeline for Neonatal Cortical Surface Reconstruction” by Gang Li et al., 2015 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4479273/