การพัฒนาการการพูดคำแรกของลูก

การพัฒนาการการพูดคำแรกของลูก

การพูดคำแรกของลูกเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการพัฒนาของลูก เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารกับคนในโลกที่มีความหลากหลายของคำพูดและภาษา สำหรับการพูดคำแรกของลูก จะมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

1. การแสดงออกทางด้านการสื่อสาร
เด็กจะเริ่มแสดงความต้องการหรือความสนใจโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ร้องไห้ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าต้องการอะไร

2. การเรียนรู้ภาษา
เด็กจะเรียนรู้คำศัพท์และได้ยินคำพูดจากผู้ปกครอง โดยเริ่มจากภาษาที่ใช้ในบ้าน เช่น ชื่อของสิ่งของ ชื่อของคนในครอบครัว ฯลฯ

3. การฝึกพูด
เด็กจะเริ่มพูดด้วยคำพูดที่มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่คำ เช่น “มา”, “ไป”, “กิน”, “นอน” และคำพูดเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนจากผู้ปกครองโดยการให้เด็กฟังและพูดตาม

4. การสร้างประโยค
เด็กจะเริ่มเชื่อมคำพูดเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประโยค โดยเริ่มจากประโยคที่มีความสั้นและง่าย เช่น “มานี่”, “กินข้าว”, “ไปเล่น” และพัฒนาไปเรื่อยๆ

5. การเรียนรู้ไวยากรณ์
เด็กจะเริ่มเรียนรู้การใช้คำและไวยากรณ์เพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง และเรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์แต่ละคำในบทสนทนา เช่น การใช้คำกริยา การใช้คำนาม การใช้คำสรรพนาม ฯลฯ

6. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เด็กจะเรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยคนอื่น โดยการฝึกพูดอย่างชัดเจนและเข้าใจการสื่อสารของผู้อื่น นอกจากนี้ เด็กยังเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารและแสดงอารมณ์ เช่น การใช้คำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การใช้ภาษาเชิงบวกหรือเชิงลบ เพื่อแสดงอารมณ์และอารมณ์ของตนเอง


สรุปว่าการพูดคำแรกของลูกเป็นขั้นตอนการพัฒนาทางภาษาของเด็ก โดยเด็กจะเริ่มแสดงความสนใจและต้องการหรือแสดงอารมณ์โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และเรียนรู้ภาษาจากผู้ปกครอง การพูดคำแรกของลูกจะเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารในโลกที่หลากหลายของคำพูดและภาษาในอนาคต

Reference

  1. “The Development of Infants’ First Words and Their Relations to Their Early Language Learning Experiences” by Janet F. Werker and Krista Byers-Heinlein. Published in 2008. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002974/
  1. “First words: A study of early lexical development” by Erika Hoff. Published in 2003. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2267826/
  1. “The emergence of first words in Italian: a study of lexical and grammatical development” by Sabrina Cipriani, Federica Cavicchio, and Paola Venuti. Published in 2019. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1367006919828396
  1. “The Development of First Language Acquisition” by Jean Berko Gleason. Published in 2005. URL: https://www.jstor.org/stable/40063560
  1. “The emergence of first words in French: A longitudinal study” by Michel Maruejouls and Franck Ramus. Published in 2013. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740182/