การเริ่มต้นเดินของลูก

การเริ่มต้นเดินของลูก

  พัฒนาการเริ่มต้นเดินของลูกเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูก ภาพรวมแล้วลูกจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่วัยประมาณ 6-12 เดือน โดยลูกจะเริ่มต้นด้วยการเอื้อม จับเก้าอี้, และดันตัวขึ้นลง เพื่อหาสมดุลก่อนที่จะเดิน


เมื่อลูกเริ่มมีความมั่นใจในการสมดุลของตนเองมากขึ้น ลูกจะเริ่มใช้การเลื่อนตัวโดยใช้มือและขา เพื่อช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวเต็มที่ขึ้นมา ต่อมาลูกจะเริ่มลุกเข้าสู่การยืนด้วยการยืนพลิกตัวขึ้นเป็นท่าเตรียมตัวเข้าสู่การยืน เมื่อลูกมีความมั่นใจในการยืนแล้ว ลูกจะเริ่มต้นเดินโดยเริ่มจากเดินเอียงตัวไปด้านหน้า จนกระทั่งเดินตรงไปข้างหน้า

การเดินของลูกเป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูก เพื่อให้ลูกพัฒนาการเดินได้อย่างเต็มที่ ควรส่งเสริมการเล่นและการฝึกฝนการเคลื่อนไหวให้เป็นประจำ โดยต้องคอยดู การส่งเสริมพัฒนาการเดินของลูกสามารถทำได้โดยการเล่นเกมและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งตามลูกบอล, การเดินเข้าไปเอาของเล่น, การเดินตามเสียงดนตรี และการเดินตามคำสั่ง นอกจากนี้ การเล่นและการฝึกฝนกีฬา เช่น ว่ายน้ำ และโยคะ ยังเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูก


สรุป การดูแลเด็กในช่วงเวลาเริ่มต้นการเดินยังเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเดินของลูก อย่างเช่ นลดความเสี่ยงของการล้มลง ให้พื้นผิวของบ้านเป็นระเบียบหรือพื้นผิวที่ไม่ลื่นง่าย และใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการเดินเมื่อจำเป็น เพื่อช่วยในการเดินหรือเครื่องช่วยเดินของลูก

 Reference

  1. “Early Walking Development in Infants and Toddlers with and without Down Syndrome” (2015) by K. Stefanou and P. Deligiannis. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504231/
  2. “The development of walking: a primer” (2016) by J. R. Adolph. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4855552/
  3. “Walking onset is associated with neuromuscular maturation of the legs and trunk in infants” (2018) by Y. Kim et al. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22077-2