สาเหตุของการแพ้ท้องและวิธีการป้องกัน

สาเหตุของการแพ้ท้องและวิธีการป้องกัน

การแพ้ท้องเกิดจากสารอาหารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในลำไส้ของเรา และเมื่อร่างกายพยายามกำจัดสารอาหารนี้ออกจากร่างกาย มันจะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืด อาเจียน และอาการปวดท้อง ในกรณีที่ร่างกายมีการตอบสนองมากเกินไปก็อาจเกิดประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหารลดลงได้ นอกจากนี้ การแพ้ท้องยังสามารถเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย การบริโภคอาหารที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียสูง หรือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ท้องได้เช่นกัน วิธีการป้องกันการแพ้ท้อง ได้แก่

 1. รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนการบริโภค
 2. ลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียสูง เช่น อาหารที่อบ ทอด หรือผ่านกระบวนการทำให้เกิดเชื้อสาเหตุโรค
 3. ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
 4. ควรล้างมือและอุปกรณ์ทางครัวก่อน
 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นสาเหตุของการแพ้ท้อง เช่น สารเคมี วัตถุประกอบของเครื่องสำอาง หรือวัตถุที่มีกลิ่นเข้มข้น
 2. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ โดยควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายและไม่มีส่วนผสมที่อาจเป็นสาเหตุของการแพ้
 3. รับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้มีช่วงเวลาการกินอาหารที่เกินความจำเป็น
 4. ปฏิบัติการล้างจานและอุปกรณ์ทางครัวให้สะอาด และเก็บอาหารในที่ปลอดภัย โดยไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
 5. ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดี โดยเรียกดูแลการทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. หากมีอาการแพ้ท้องหรืออาการไม่สบายในกระเพาะปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม


การปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการแพ้ท้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ท้องได้อย่างมาก และช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยสลายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ได้ในระยะยาวRef.

 1. Sicherer, S. H., Sampson, H. A., & Food Allergy, A. (2018). Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 141(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.11.004
 2. Worm, M., Vieths, S., & Kleine-Tebbe, J. (2017). Epidemiology and risk factors for food allergy. Allergo Journal International, 26(6), 258-265. https://doi.org/10.1007/s40629-017-0048-5
 3. Gupta, R. S., Warren, C. M., Smith, B. M., Jiang, J., Blumenstock, J. A., Davis, M. M., & Schleimer, R. P. (2019). Prevalence and severity of food allergies among US adults. JAMA Network Open, 2(1), e185630-e185630. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.5630