การเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดที่มีความปลอดภัย

การเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดที่มีความปลอดภัย

การเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับแม่ที่ตั้งครรภ์มาก หากเลือกโรงพยาบาลที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของแม่และทารกได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดที่มีความปลอดภัยสูงสุด

1.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอด
การค้นหานี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์หรือสอบถามเพื่อนและคนรู้จักที่เคยคลอดที่โรงพยาบาลเดียวกัน ข้อมูลที่สามารถหาได้มีดังนี้

2.รายชื่อและที่อยู่ของโรงพยาบาล

ประเภทของโรงพยาบาล (เช่น โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลเอกชน)

ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล (เช่น โรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลสูตินรีเวช)

การรับฝากครรภ์และการคลอด (เช่น ประเภทของห้องคลอด, การรับฝากครรภ์แบบเปิดหรือไม่)

บริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น การใช้เครื่องมือช่วยคลอด, การมีแพทย์และพยาบาลอยู่ตลอดเวลา)

3.ตรวจสอบความปลอดภัยของโรงพยาบาล

การตรวจสอบความปลอดภัยของโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอด ความปลอดภัยนี้ควรครอบคลุมทั้งแม่และทารก ดังนั้นการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงพยาบาลนั้น จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 • การป้องกันการติดเชื้อ
  โรงพยาบาลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยเช่นการใช้มาตรการทางสุขภาพเพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือวัตถุที่มีเชื้อโรค
 • ความปลอดภัยของห้องคลอด
  ห้องคลอดควรมีการตรวจสอบและดูแลให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการคลอด รวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการแพทย์และความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการในห้องคลอด
 • การรักษาเวชศาสตร์
  การรักษาเวชศาสตร์ที่ให้บริการในโรงพยาบาลควรเป็นการรักษาเวชศาสตร์ที่มีมาตรฐานสูงและมีการควบคุมตัวยาอย่างเข้มงวด รวมถึงการเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะ

4.ตรวจสอบคุณภาพการบริการ

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอด โดยสามารถตรวจสอบคุณภาพการบริการได้โดยการติดต่อสอบถามและสังเกตการณ์ต่างๆในโรงพยาบาล เช่น

 • การตอบสนองของบุคลากรในโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลที่มีบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษาและตอบสนองต่อความต้องการของแม่และทารกในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นการบอกถึงคุณภาพการบริการที่ดี
 • ระบบการจัดการ
  โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการที่เป็นระเบียบและมีการควบคุมดีจะช่วยให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น
 • การติดตามและดูแลรักษา
  โรงพยาบาลที่มีการติดตามและดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้การคลอดมีความปลอดภัยและผลการคลอดดีกว่า

5.ตรวจสอบความสะดวกสบายและความสมดุลของราคา

การตรวจสอบความสะดวกสบายและความสมดุลของราคาเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยให้แม่และครอบครัวมีความสะดวกสบายในการเข้ารับการบริการและไม่ต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป การตรวจสอบความสะดวกสบายจะรวมถึงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในโรงพยาบาล เช่น ห้องพักแม่นม, โรงอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ


ตรวจสอบการมีประสบการณ์การมีประสบการณ์ในการดูแลแม่และทารกในขณะคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญ โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลแม่และทารกในขณะคลอดจะช่วยให้แม่และทารกได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น การตรวจสอบประสบการณ์ของโรงพยาบาลนั้นสามารถทำได้โดยการสอบถามเพื่อนและคนรู้จักที่เคยคลอดที่โรงพยาบาลนั้น รวมถึงการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของโรงพยาบาลที่ต้องการ

6.ตรวจสอบการให้บริการหลังคลอด

การให้บริการหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอด โดยการให้บริการหลังคลอดนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงเวลาหลังคลอด แม่และทารกจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และอาจต้องมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแม่และทารกในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นการตรวจสอบการให้บริการหลังคลอดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

7.ของพักอาศัย

การมีของพักอาศัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอด การมีของพักอาศัยที่เหมาะสมจะช่วยให้แม่และครอบครัวมีความสะดวกสบายในการอยู่ในโรงพยาบาลและมีความผ่อนคลาย


สรุป การเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดที่มีความปลอดภัยสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการคลอด การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล, การตรวจสอบความปลอดภัย, การตรวจสอบคุณภาพการบริการ, การตรวจสอบความสะดวกสบายและความสมดุลของราคา, การตรวจสอบการมีประสบการณ์, และการตรวจสอบการให้บริการหลังคลอด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดที่มีความปลอดภัยสูงสุด

Reference

1.”Choosing a Birth Hospital: A Systematic Review and Meta-Analysis of Hospital Characteristics Associated with Maternal and Newborn Outcomes” (2019): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6667435/

2.”What Matters Most to Women During Childbirth: A Qualitative Study of Patient-Reported Maternal and Neonatal Outcomes” (2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679665/

3.”Choosing the Safest Place to Give Birth: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2018): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5832469/

4.”Factors Influencing Women’s Choice of Birthing Hospital: A Systematic Review” (2021): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7830371/

5.”Hospital Characteristics and Perinatal Outcomes in Term Infants in the United States: A Meta-Analysis” (2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177204/