สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอด

คุณแม่ตั้งครรภ์กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดบุตรใหม่ของคุณ คุณแม่ควรตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดที่ดีที่สุด เพื่อให้การคลอดของคุณเป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข แต่ก่อนที่คุณแม่จะเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดของคุณ คุณแม่ควรรู้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่ควรพิจารณา ในบทความนี้เราจะสอนคุณแม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดของคุณ

1.การตรวจสอบความสามารถของโรงพยาบาล

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบว่าโรงพยาบาลมีความสามารถในการดูแลคุณแม่และเด็กใหม่เป็นอย่างดีหรือไม่ คุณควรตรวจสอบว่าโรงพยาบาลได้รับการรับรองจากองค์กรหรือสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีคุณภาพและมีระบบการดูแลที่ดี

2.สิ่งที่เป็นไปได้

การตั้งครรภ์อาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรตระหนักถึงสิ่งที่เป็นไปได้ และควรมีแผนการสำรวจว่าโรงพยาบาลมีแผนการจัดการและมีความพร้อมในการดูแลคุณแม่และเด็ก

3.การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์

คุณแม่ควรตรวจสอบว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอเพื่อให้การดูแลของคุณแม่และเด็กใหม่เป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัย อาจมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยการคลอด คุณควรตรวจสอบว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือเหล่านี้และพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้

4.ตำแหน่งของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่ตั้งอาจมีผลต่อการเข้าถึงและการให้บริการของโรงพยาบาล คุณแม่ควรพิจารณาตำแหน่งของโรงพยาบาลว่าอยู่ใกล้บ้านของคุณหรือไม่ และมีการเชื่อมต่อการขนส่งไปยังโรงพยาบาลหรือไม่ เช่นรถไฟฟ้า รถบัส หรือแท็กซี่ นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบว่าโรงพยาบาลมีที่จอดรถให้แก่ผู้มาเยือนหรือไม่

5.การดูแลรักษา

การดูแลรักษาของโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดของคุณ คุณแม่ควรสอบถามว่าโรงพยาบาลมีการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคุณแม่และเด็กใหม่หลังจากคลอดหรือไม่ และอย่าลืมสอบถามเกี่ยวกับการดูแลรักษา

6.การติดตามเยี่ยมหลังคลอด

คุณแม่ควรสอบถามว่าโรงพยาบาลมีการติดตามเยี่ยมหลังคลอดเพื่อตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่และเด็กใหม่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็กใหม่ การติดตามเยี่ยมหลังคลอดจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าสภาพสุขภาพของคุณแม่และเด็กใหม่ดีอยู่เสมอ

7.ความเชี่ยวชาญของแพทย์และพยาบาล

คุณแม่ควรสอบถามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของแพทย์และพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาล ความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพการดูแลและการรักษาของโรงพยาบาล คุณแม่ควรสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของพวกเขา และความสามารถในการดูแลคุณแม่และเด็กใหม่

8.ความสะอาดและความปลอดภัย

การสะอาดและความปลอดภัยของโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องพิจารณาในการเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดของคุณ คุณแม่ควรตรวจสอบว่าโรงพยาบาลมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และมีการทำความสะอาดในสถานที่และเครื่องมือต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

9.ค่าใช้จ่ายและการจัดการการชำระเงิน

การคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดอาจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาด้วย คุณแม่ควรสอบถามว่าโรงพยาบาลมีการกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างไร และอย่างที่กำหนดไว้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้ คุณแม่ควรสอบถามเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงิน ว่ามีวิธีการชำระเงินอย่างไร และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน โรงพยาบาลจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

10.ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการคนอื่น

การติดต่อกับผู้ใช้บริการคนอื่นที่มีประสบการณ์ในการคลอดที่โรงพยาบาลเดียวกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลได้ดีขึ้น คุณแม่สามารถสอบถามเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลที่กำลังสนใจ หรือสามารถอ่านรีวิวและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการคนอื่นได้บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สรุป การเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ ในบทความนี้ได้กล่าวถึง 10 ตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับคลอดที่ควรรู้ก่อนเลือกโรงพยาบาลสำหรับคุณแม่

Reference

1.”Maternal Satisfaction with Antenatal Care Services in Primary Health Care Centers in Baghdad, Iraq.” (2018)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6230338/

2.”Factors affecting maternal satisfaction with antenatal care services at health centers in Ras Al Khaimah.” (2021)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919303/

3.”Factors influencing maternal satisfaction with antenatal care services in public hospitals in Bangladesh.” (2017)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5482527/

4.”Measuring Women’s Experience of Maternity Care: A Systematic Review.” (2017)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5480109/

5.”Factors affecting the quality of antenatal care provided to pregnant women in health facilities: evidence from India.” (2018)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5802382/

6.”Patient satisfaction with maternal health services in Kenya.” (2019)

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2615-5

7.”Quality of maternal health care in India: have we failed our women?” (2016)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5127213/

8.”Factors affecting the utilization of antenatal care services among women in Uganda.” (2017)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5290584/

9.”The impact of antenatal care on neonatal mortality in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis.” (2017)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319867/

10.”Maternal and neonatal health expenditure in sub-Saharan Africa: a systematic review.” (2018)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5907152/