การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการเตรียมตัวสำหรับการมีบุตร การตรวจสุขภาพให้กับแม่ก่อนการตั้งครรภ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์และช่วยให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัย


เมื่อเริ่มต้นการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณจะดำเนินการตรวจร่างกายของคุณโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบสุขภาพของคุณแม่ว่ามีปัญหาสุขภาพใดๆ ที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายที่สำคัญสำหรับการตั้งครรภ์มีดังนี้

 1. การตรวจเลือด
  การตรวจเลือดช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซลล์เลือดของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเลือดของคุณ และตรวจสอบการติดเชื้อหรือโรคที่สามารถส่งผลต่อการตั้งครรภ์ได้
 2. การตรวจปัสสาวะ
  การตรวจปัสสาวะช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณสามารถตรวจสอบการทำงานของไตของคุณและตรวจสอบการเจริญเติบโตของลูกน้อย
 1. การตรวจสุขภาพจิต
  การตรวจสุขภาพจิตช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณตรวจสอบว่าคุณมีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ ปัญหาสุขภาพจิตอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการดูแลลูกน้อยในภายหลัง
 2. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
  การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณตรวจสอบว่าคุณมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการดูแลลูกน้อยในภายหลัง
 3. การตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาท
  การตรวจสุขภาพสมองและระบบประสาทช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณตรวจสอบว่าคุณมีปัญหาสุขภาพสมองและระบบประสาทหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการดูแลลูกน้อยในภายหลัง


การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับคุณแม่ที่ต้องการมีบุตร โดยการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณแม่พร้อมที่จะมีลูกน้อย และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณแม่เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณแม่ อย่าลืมตรวจสอบประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัวกับแพทย์ด้วย เพื่อป้องกันการใช้ยาหรือการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสมในช่วงการตั้งครรภ์

Reference

 1. “Preconception health: awareness, planning, and communication among a sample of US men and women” by Freedman et al. (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4999748/
 2. “Preconception care for women with diabetes: a systematic review of preconception care interventions” by Farrar et al. (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4807608/
 3. “Preconception care: advancing from ‘important to do and can be done’ to ‘is being done and done well’” by Johnson et al. (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649211/
 4. “Preconception Health Promotion and Women of Reproductive Age” by Floyd et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842435/
 5. “Preconception health knowledge, attitudes, and behaviors among women in Lebanon: a cross-sectional study” by Kabakian-Khasholian et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6203713/