หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อการตั้งครรภ์

หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อการตั้งครรภ์

การหลีกเลี่ยงอาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์และเพื่อสุขภาพของแม่และทารกในช่วงการตั้งครรภ์ อาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงการตั้งครรภ์ได้แก่

1. อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ เช่น ถั่วเหลือง กุ้ง เนื้อหมู เนื้อวัว และผลไม้หลายชนิด เช่น กล้วย แตงกวา และส้มโอ

2. อาหารที่มีสารเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ยาสลบ และสารเคมีต่างๆ เช่น สารกันเสีย

3. อาหารที่มีความเป็นพิษ เช่น ปลาที่มีสารพิษอยู่ในตัว เช่น ปลาหมึก

4. อาหารที่มีปริมาณสูงของสารประกอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารชนิดอื่นๆที่เคยเป็นไขมันสูง เช่น อาหารจานด่วน เบเกอร์ เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคอ้วนในช่วงตั้งครรภ์

5. เครื่องดื่มที่มีการเติมน้ำตาลเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาล เครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นสูง เช่น กาแฟ ชา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์

Reference

  1. “Maternal Diet Quality and Fetal Growth Outcomes: Evidence from a Canadian Cohort Study” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369629/
  2. “Maternal Nutrition and Pregnancy Outcomes: An Overview of Cochrane Reviews” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6470508/
  3. “Effects of Maternal Nutritional Status on Pregnancy Outcomes: A Review” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6792685/
  4. “Alcohol Consumption during Pregnancy and Fetal Development” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6831916/
  5. “Effects of Caffeine Intake during Pregnancy on Fetal Growth: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289404/