น้ำนมหลังคลอดสามารถบริจาคให้กับธนาคารนมได้

น้ำนมหลังคลอดสามารถบริจาคให้กับธนาคารนมได้

น้ำนมหลังคลอดคือน้ำนมที่ผลิตโดยตรงจากเต้านมของแม่หลังจากเกิดลูก น้ำนมหลังคลอดมีปริมาณอาหารและสารอาหารที่สูงและมีประโยชน์สูงสำหรับการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด ดังนั้น การบริจาคน้ำนมหลังคลอดให้กับธนาคารนม เพื่อที่จะให้เด็กที่ไม่ได้รับน้ำนมจากแม่ของตนเองสามารถได้รับประโยชน์จากน้ำนมคุณภาพสูงได้


การบริจาคน้ำนมหลังคลอดให้กับธนาคารนมมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม โดยหลังจากแม่เกิดลูกแล้ว แม่จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจว่ามีสุขภาพที่ดีพอที่จะบริจาคน้ำนมหลังคลอด หากแม่มีสุขภาพที่ดีพอ แม่จะสามารถติดต่อศูนย์บริจาคน้ำนมหลังคลอดเพื่อเข้าร่วมโครงการบริจาค จากนั้นศูนย์บริจาคน้ำนมจะต้องตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมและทำการทำความสะอาดและทำแช่แข็ง ก่อนที่น้ำนมจะถูกส่งไปยังเด็กที่มีความต้องการ


การบริจาคน้ำนมหลังคลอดเป็นการมอบความช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่ได้รับน้ำนมจากแม่ของตนเอง ซึ่งมีประโยชน์สูงต่อการเจริญเติบโต


นอกจากนี้การบริจาคน้ำนมหลังคลอดยังเป็นการสนับสนุนและประโยชน์ต่อแม่ที่มีปัญหาในการผลิตน้ำนมให้เพียงพอสำหรับทารก หรือเมื่อแม่ไม่สามารถผลิตน้ำนมให้เพียงพอสำหรับทารก เช่น กรณีที่แม่ต้องรับการรักษาที่ใช้ยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการให้น้ำนมหลังคลอด หรือกรณีที่แม่ต้องปฏิบัติงานเวลากลางวันและไม่สามารถมีเวลาในการผลิตน้ำนมให้เพียงพอสำหรับทารก


การบริจาคน้ำนมหลังคลอดยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของทารกในระยะแรกเริ่มของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก น้ำนมหลังคลอดมีสารอาหารและธาตุอาหารที่สูงเป็นพิเศษ ที่ช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันในระยะแรกของชีวิต


ดังนั้นการบริจาคน้ำนมหลังคลอดเป็นการเป็นที่ชื่นชมในการช่วยเหลือเด็กและแม่ในช่วงระยะแรกเริ่มของชีวิต และเป็นเรื่องที่ควรถูกสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริจาคมากขึ้นในสังคม

Reference

  1. “Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions,” published in the Journal of Pediatrics in 2013. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825864/ Year: 2013.
  2. “Human Milk Banking: A Comprehensive Review of the Literature,” published in the Journal of Human Lactation in 2013. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0890334413484345 Year: 2013.
  3. “Donor Human Milk Use in the Neonatal Intensive Care Unit,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing in 2019. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0884217519300415 Year: 2019.
  4. “Donor human milk for the preterm infant: current evidence and ongoing debates,” published in the Journal of Perinatology in 2019. URL: https://www.nature.com/articles/s41372-019-0367-6 Year: 2019.
  5. “Donor Human Milk for Preterm Infants,” published in the Cochrane Database of Systematic Reviews in 2020. URL: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001816.pub6/full Year: 2020.