การให้นมแม่ในกรณีแม่ Full Time

 การให้นมแม่ในกรณีแม่ Full Time

การให้นมแม่เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ลูกของคุณได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดและช่วยป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตอีกด้วย หากแม่ของคุณเป็น Full Time ซึ่งหมายความว่าต้องออกไปทำงานตลอดวัน ให้นมแม่ก็ยังสามารถทำได้ดังนี้

 1. ติดตั้งเครื่องปั๊มนม
  ใช้เครื่องปั๊มนมในการสกัดนมและเก็บไว้เพื่อนำมาให้ลูกรับประทานในช่วงที่แม่ไม่อยู่บ้าน แม้ว่าการใช้เครื่องปั้มนมจะไม่สะดวกเท่ากับการให้นมแบบตรงๆ แต่ว่าการทำแบบนี้ยังช่วยให้ลูกได้รับโภชนาการจากนมแม่อย่างต่อเนื่อง
 2. ให้นมแม่ในช่วงเช้าและค่ำ
  หากเป็นไปได้ ให้แม่พยายามให้นมลูกของเธอในช่วงเช้าและค่ำ เพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่แม่มีนมมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ลูกของคุณได้รับปริมาณนมที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไป
 3. จัดการตารางเวลาอย่างเหมาะสม
  ให้แม่ของคุณวางแผนตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับการให้นมลูก ให้เธอพยายามจัดเวลาให้มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้เธอมีพลังและสุขภาพที่ดีเพื่อการให้นมในระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อเธออยู่ในบ้านให้เธอลองใช้ช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำงานเพื่อให้นมลูกของเธอ และนอกจากนั้นให้คู่คุณช่วยดูแลลูกด้วยการต้อนรับนมแม่ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน

4. รับรู้สิทธิ์ประโยชน์จากกฎหมาย
ในหลายประเทศมีกฎหมายที่ระบุว่าแม่ที่ทำงาน Full Time ต้องได้รับสิทธิ์ใน การให้นมลูกของเธอในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในบางประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่กำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาห้องหรือที่พักในช่วงเวลาที่แม่ต้องการให้นมลูกของเธอ

5. ใช้บริการดูแลเด็ก
หากไม่สามารถดูแลลูกได้เองในช่วงเวลาที่แม่ต้องออกไปทำงาน เช่น ใช้บริการดูแลเด็กที่บ้านหรือศูนย์ดูแลเด็ก โดยการใช้บริการดูแลเด็กจะช่วยให้แม่ของคุณมีเวลาทำงานและกลับมาอยู่กับลูกได้อย่างสม่ำเสมอ

6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หากคุณมีปัญหาในการให้นมแม่ในกรณีที่แม่ต้องทำงาน Full Time คุณสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนม


การให้นมแม่ในกรณีแม่ Full Time สามารถทำได้โดยการติดตั้งเครื่องปั้มนม, ให้นมแม่ในช่วงเช้าและค่ำ, จัดการตารางเวลาอย่างเหมาะสม, รับรู้สิทธิ์ประโยชน์จากกฎหมาย, ใช้บริการดูแลเด็ก, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ, สนับสนุนความเป็นอิสระของลูก, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ติดตามความคืบหน้าของลูก โดยการให้นมแม่จะช่วยให้ลูกของคุณได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดและช่วยป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตอีกด้วย การดูแลลูกด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับแม่และลูกของคุณอย่างเที่ยงตรงจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของลูกของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย

Reference

 1. “The effects of sleep deprivation on cognitive performance” by Belenky et al. (1997) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9283220
 2. “The social and economic impact of child marriage” by Raj et al. (2014) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763629/
 3. “The impact of exercise on mental health” by Peluso and Guerra de Andrade (2005) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16199028
 4. “The role of emotional intelligence in leadership” by Goleman et al. (2002) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11971369
 5. “The effects of mindfulness meditation on stress and anxiety” by Khoury et al. (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4895748/
 6. “The relationship between social media use and mental health” by Woods and Scott (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5589925/
 7. “The effects of bilingualism on cognitive functioning” by Bialystok et al. (2004) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15499803
 8. “The impact of parental involvement on student academic achievement” by Fan and Chen (2001) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12186062
 9. “The effects of music on cognitive functioning” by Thompson et al. (2001) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11708562
 10. “The impact of diet on mental health” by Sathyanarayana Rao and Asha (2008) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738337/