วิธีการเพิ่มปริมาณนมแม่

วิธีการเพิ่มปริมาณนมแม่

การเพิ่มปริมาณนมแม่มีหลายวิธี ดังนี้

 1. การดื่มน้ำเพียงพอ
  การดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ เพราะการดื่มน้ำเพียงพอจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและยืดหยุ่นหลอดเลือด ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการสร้างนมได้

 2. การเตรียมตัวให้ผ่อนคลาย
  การผ่อนคลายจะช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนออกซิเทียน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ ดังนั้น การพักผ่อนและผ่อนคลายให้เพียงพอจะช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนดังกล่าว

 3. การดื่มนม
  การดื่มนมจะช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ เพราะนมเย็นจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดและยืดหยุ่นหลอดเลือด ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการสร้างนมได้

 4. การทานอาหารที่มีประโยชน์
  การทานอาหารที่มีประโยชน์เช่น อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา เนื้อสัตว์ ถั่ว และเมล็ดพืช จะช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้

 5. การทานสมุนไพร
  การใช้สมุนไพรบางชนิด เช่น มะขามเทศ มะกรูด และผักชี เป็นต้น จะช่วยเพิ่มการสร้างนมได้

6. การใช้เครื่องดื่มเสริม
การใช้เครื่องดื่มเสริมอาจช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ เช่น นมผงเสริมสารอาหารสำหรับแม่ที่ อยู่ในช่วงการให้นม เครื่องดื่มเสริมเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้

7. การดูแลอย่างเหมาะสม
การดูแลแม่อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ เช่น การรับประทานอาหารที่เพียงพอและดีต่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายเบาหวาน การลดความเครียดและการแก้ไขปัญหาทางจิตใจอย่างเหมาะสม

8. การใช้ท่านอนนั่งที่ถูกต้องในการให้นม
การใช้ท่านอนนั่งที่ถูกต้องในการให้นมจะช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ เช่น ใช้ท่านอนนั่งในการให้นมแบบฝาดท้องออกมา และใช้ท่านอนนั่งโดยเอียงลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

9. การใช้เทคนิคการประคบนม
การประคบนมเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ได้ โดยใช้ผ้าเช็ดนมร้อนช่วยกระตุ้นการสร้างนม และช่วยเปิดท่อนมเพื่อให้นมไหลได้ดีขึ้น

10. การใช้วิธีการถ่ายคลื่นไฟฟ้า
วิธีการถ่ายคลื่นไฟฟ้าช่วยกระตุ้นการสร้างนมแม่ได้ โดยใช้เครื่องถ่ายคลื่นไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนออกซิเทียนที่ช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่ วิธีนี้จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Lactation Aid หรือเครื่องช่วยในการให้นม เครื่องนี้จะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์นมในกระบวนการแรก ๆ ของการให้นมเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณนมแม่


นอกจากวิธีการเพิ่มปริมาณนมแม่ที่กล่าวมาแล้ว แม่ต้องระมัดระวังอาหารและยาที่ใช้ เพราะบางอาหารและยาอาจมีผลกระทบต่อการสร้างนมแม่ได้ ดังนั้น แม่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมก่อนการใช้อาหารและยาใด ๆ ที่ไม่แน่ใจถึงผลกระทบต่อการสร้างนมแม่ได้ก่อนใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่แม่มีประวัติการแพ้สารอาหารหรือยาบางชนิด

Reference

 1. “The Effects of Breast Massage on Breast Milk Volume” by Britton L. Giuliani, 2010. Available at: https://digitalcommons.hsc.unt.edu/theses/636/
 2. “Effect of Galactagogue Herbal Tea on Breast Milk Production and Exclusive Breastfeeding among Lactating Mothers in Addis Ababa, Ethiopia: A Randomized Controlled Trial” by Bezawit Yohannes Desta, 2020. Available at: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2020/8860136/
 3. “Effectiveness of Acupressure on Breast Milk Production in Postpartum Mothers: A Randomized Controlled Trial” by Leila R. Khanjari et al., 2019. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6580728/
 4. “Effect of Breastfeeding Education and Support on Breastfeeding Outcomes among Primiparous Mothers in Southwest Nigeria” by Olubukola O. Olatona et al., 2019. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6801071/
 5. “A Randomized Controlled Trial to Evaluate the Effect of Fenugreek Seed Powder on Breast Milk Production in Lactating Women” by Ranadheer Manthri et al., 2021. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8004627/