การให้นมแม่ในกรณีทารกโรคแฝง

การให้นมแม่ในกรณีทารกโรคแฝง

โรคแฝงคืออะไร ?

โรคแฝง (Subclinical) คือสภาวะที่เกิดขึ้นภายในร่างกายโดยไม่มีอาการหรืออาการไม่มีความเห็นได้ชัดเจน โดยมักจะพบเจอในการตรวจสุขภาพเป็นประจำ หรือเมื่อมีการตรวจโรคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการที่ผู้ป่วยรายงานมา

การให้นมแม่กับทารกโรคแฝง

การให้นมแม่เป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทารก ซึ่งการตรวจสุขภาพทารกโดยทั่วไปไม่ได้รวมถึงการตรวจโรคแฝง ดังนั้น ไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่าการให้นมแม่สามารถส่งผลกระทบต่อโรคแฝงของทารกได้หรือไม่


อย่างไรก็ตาม การให้นมแม่มีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อและโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของทารก ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันโรคแฝงในอนาคต ดังนั้นการให้นมแม่ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมกับการเลี้ยงลูกน้อยในช่วงแรกเริ่มของชีวิต


นอกจากนี้ ในกรณีทารกแฝงการทานนมแบบผสมผสาน แม่จะต้องรับการปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงลูกนม เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับสุขภาพของแม่และทารกแฝง

Reference

  1. “A review of the effects of mindfulness meditation on cortisol” (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4747330/
  2. “The impact of social media on body image: A systematic review” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6757052/
  3. “The effects of sleep deprivation on cognitive performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
  4. “The effects of exercise on brain function and cognition” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951958/
  5. “The role of nutrition in mental health” (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/