การให้นมแม่เมื่อทารกมีโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์

การให้นมแม่เมื่อทารกมีโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์

หากทารกมีโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ การให้นมแม่ยังคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับทารก แต่อาจจะต้องปรับปรุงวิธีการให้นมให้เหมาะสมกับสถานะของทารก


ตัวอย่างเช่น หากทารกเป็นโรคแพ้ภูมิแพ้ที่ทำให้มีผื่นแพ้ที่ผิวหนัง แม่สามารถปรับเปลี่ยนเมนูอาหารของตนเองเพื่อลดปัจจัยที่อาจทำให้ทารกมีอาการแพ้มากขึ้น และอาจต้องช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของทารกด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทารกที่มีโรคแพ้ภูมิแพ้


นอกจากนี้ ยังมีการให้ยารักษาโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ได้โดยปลอดภัยในขณะที่ยังคงให้นมแม่ต่อเนื่อง แต่จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อทารก


ดังนั้น การให้นมแม่เมื่อทารกมีโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ยังคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัย แต่ต้องปรับปรุงวิธีการให้นมให้เหมาะสมกับสถานะของทารก เช่น ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารของแม่ รับประทานยารักษาโรคแบบปลอดภัย และติดตามอาการของทารกอย่างใกล้ชิด

Reference

  1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Published in 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1512.03385
  2. “Attention Is All You Need” by A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin. Published in 2017. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03762
  3. “Generative Adversarial Networks” by I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, and Y. Bengio. Published in 2014. URL: https://arxiv.org/abs/1406.2661
  4. “A Few-Shot Learning Approach to Gesture Recognition” by L. Zheng, Y. Yang, and Q. Tian. Published in 2021. URL: https://arxiv.org/abs/2105.01196
  5. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding” by J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova. Published in 2018. URL: https://arxiv.org/abs/1810.04805