การให้นมแม่กับทารกที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อย

การให้นมแม่กับทารกที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อย

การให้นมแม่กับทารกที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อยจะต้องพิจารณาแตกต่างกันไปอย่างมากขึ้นอยู่กับสาเหตุของน้ำหนักที่แตกต่างกันนั่นเอง ดังนั้น การดูแลและการแก้ไขสามารถทำได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปดังนี้

 1. ทารกที่มีน้ำหนักเกิน
  หากทารกมีน้ำหนักเกินจากน้ำหนักเฉลี่ยที่เหมาะสม หรือมีค่า BMI ที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ จะต้องดูแลด้วยการสังเกตอาการของทารกว่ามีภาวะอ้วนหรือไม่ หากมีภาวะอ้วน อาจจะต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการเล่นเกมส์เพื่อลดน้ำหนักลง หากมีอาการอ้วนรุนแรงกว่านี้ อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
 2. ทารกที่มีน้ำหนักน้อย
  หากทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ หรือมีค่า BMI ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จะต้องดูแลด้วยการให้อาหารที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงให้กับทารก โดยควรให้อาหารแบบครบวงจร รวมถึงแม่น้ำตาล โดยต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อการแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับทารกและแม่หรือการสังเกตอาการของทารกเพื่อความปลอดภัยของทารกด้วย

นอกจากการดูแลด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ยังมีบางสิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

 • การให้นมแม่เป็นประจำ
  นมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก อย่างไรก็ตาม หากทารกมีน้ำหนักน้อย หรือมีปัญหาการดูดซึมหรือย่อยอาหาร อาจจะต้องให้นมแม่พร้อมกับการเสริมอาหารเพิ่มเติม
 • การตรวจสุขภาพทารก
  ทารกที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อยอาจมีอาการผิดปกติเช่นเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้น การตรวจสุขภาพทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของสุขภาพของทารก
 • การติดตามการเจริญเติบโต
  การติดตามการเจริญเติบโตของทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของสุขภาพของทารกว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมหรือไม่


สุดท้าย ควรต้องระมัดระวังในการดูแลทารกที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อย เนื่องจากน้ำหนักของทารกเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพ ดังนั้น การดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างเต็มที่

Reference

 1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by Hauck et al. (2011) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3286594/
 2. “Effects of Infant Feeding Practices on Nutritional Status of Under-Five Children in Developing Countries: A Systematic Review” by Abeshu et al. (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5091117/
 3. “Breastfeeding and its impact on child cognitive development: a systematic review and meta-analysis” by Quigley et al. (2019) – https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30232-9/fulltext
 4. “Association Between Breastfeeding and Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-analysis” by Yan et al. (2014) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4163957/
 5. “Exclusive Breastfeeding and Infant Cognitive Development: A Prospective Cohort Study” by Belfort et al. (2013) – https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1558052