การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกอาชีพในอนาคตของลูก

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกอาชีพในอนาคตของลูก

การเลือกอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกน้อยจะต้องเผชิญหน้าในอนาคต เพราะเป็นการกำหนดเส้นทางการเติบโตและความสำเร็จในชีวิตของพวกเขา ดังนั้น คุณพ่อแม่ควรให้ความสำคัญกับการสอนลูกน้อยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต ขั้นตอนที่คุณพ่อแม่สามารถใช้เพื่อช่วยลูกน้อยในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต

1.ฟังและเข้าใจความต้องการและความสามารถของลูกน้อย
การเลือกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยจะต้องพิจารณาตามความต้องการและความสามารถของพวกเขา ซึ่งอาจจะเป็นความชอบ ความสามารถ ความสนใจ หรือความเป็นไปได้ในการเรียนรู้

2.ให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับสิ่งที่ต้องการทำ
การให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับสิ่งที่เขาต้องการทำ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ทำงานในสาขาที่เขาสนใจ จะช่วยให้ลูกน้อยได้มีประสบการณ์และเข้าใจว่าการทำงานในสาขาที่เขาสนใจจะเป็นอย่างไร

3.ช่วยให้ลูกน้อยวางแผนอนาคตของตนเอง
เช่น การวางแผนการเรียนหรือการฝึกงานในสาขาที่เขาสนใจ จะช่วยให้พวกเขามีแนวทางเดินทางในการเลือกอาชีพในอนาคต

4.ปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
การปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เขาสนใจ อาจช่วยให้ลูกน้อยเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพนั้น และได้รับคำแนะนำในการฝึกฝนทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาชีพนั้น

5.สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เช่น การให้เวลาในการศึกษาหรือการฝึกงานในสาขาที่เขาสนใจ จะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเลือกอาชีพในอนาคต

6.ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานในสาขาที่เขาสนใจ จะช่วยสร้างจิตวิญญาณและทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในอนาคต

การเลือกอาชีพในอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญและซับซ้อน โดยลูกน้อยจะต้องพิจารณาตามความต้องการและความสามารถของพวกเขา การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อยในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคตจะช่วยให้พวกเขามีทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพนั้น

ดังนั้นคุณพ่อแม่สามารถช่วยลูกน้อยในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคตโดยการฟังและเข้าใจความต้องการและความสามารถของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งที่ต้องการทำ ช่วยให้พวกเขาวางแผนการเรียนหรือการฝึกงานในสาขาที่เขาสนใจ ปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกน้อยมีความมั่นใจในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคตและพัฒนาเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่เขาเลือกในอนาคต

Reference:

1.Savickas, M. L. (2011). Career counseling. American Psychological Association. URL: https://psycnet.apa.org/record/2011-16180-000

2.Schultheiss, D. P., & Stead, G. B. (2018). Career counseling for children and adolescents. Springer Publishing Company. URL: https://www.springerpub.com/career-counseling-for-children-and-adolescents.html

3.Krieshok, T. S., Blackwell, S. E., & McKay, R. A. (2009). Career counseling for children and adolescents. Journal of Career Development, 36(2), 91-98. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0894845309342696

4.Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 255-311). Jossey-Bass. URL: https://www.wiley.com/en-us/Career+Choice+and+Development%2C+Fourth+Edition-p-9780787957436

5.Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526. URL: https://psycnet.apa.org/record/1996-07714-006