พัฒนาการลูกน้อยการออกกำลังกายและดูแลร่างกาย

พัฒนาการลูกน้อยการออกกำลังกายและดูแลร่างกาย

การออกกำลังกายและการดูแลร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นการสนับสนุนการพัฒนาเหล่านี้ในวัยเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

  • ตั้งแต่เด็กอายุ 0-6 เดือน ลูกน้อยจะพัฒนาการเคลื่อนไหวและการเข้าสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว ผู้ปกครองควรเล่นกับลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ และให้ลูกน้อยได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่าลูกน้อยพัฒนาการอย่างถูกต้องหรือไม่
  • เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยเด็กอายุ 6-12 เดือน ลูกน้อยจะเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น คุณแม่ควรสนับสนุนการเคลื่อนไหวของลูกน้อยโดยการปล่อยให้เล่น ให้เดินเล่น และเล่นกับลูกน้อย และให้ลูกน้อยได้รับอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีโปรตีน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง
  • เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยเด็กอายุ 1-2 ปี การเล่นกลางแจ้งและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณแม่ควรสนับสนุนการเคลื่อนไหวของลูกน้อยโดยการเล่นกับเข้ากับเด็กอื่น ให้ลูกน้อยได้เล่นกีฬา เช่น เล่นบอล ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองได้มากขึ้น นอกจากนี้คุณแม่ควรให้ลูกน้อยได้รับอาหารที่มีประโยชน์และส่งเสริมการเจริญเติบโต เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีโปรตีน เพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและสมองของลูกน้อย
  • เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยเด็กอายุ 3-5 ปี การออกกำลังกายและการดูแลร่างกายยังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณแม่ควรสนับสนุนการเล่นและการเคลื่อนไหวของลูกน้อยโดยการให้ลูกน้อยได้เล่นกีฬา สิ่งของเล่น และกิจกรรมต่างๆ เช่น ไปเล่นสวนสนุก ไปเล่นน้ำทะเล หรือไปปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและสมองของลูกน้อย


นอกจากนี้คุณแม่ควรส่งเสริมการทานอาหารที่มีประโยชน์ และเตรียมเอาใจใส่ในการดูแลร่างกายของลูกน้อย เช่น ช่วยให้ลูกน้อยมีการนอนหลับที่เพียงพอ ช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยได้มีการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพจิตที่ดี โดยการให้ความรักและความเข้าใจที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ลูกน้อยต้องการ


ยิ่งเด็กๆเรียนรู้การออกกำลังกายและการดูแลร่างกายได้มากขึ้น เขาจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีสมองที่ดีขึ้น เนื่องจากการออกกำลังกายและการดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมอง ทำให้ลูกน้อยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดีขึ้น


อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรจะระมัดระวังในการสนับสนุนการออกกำลังกายและการดูแลร่างกายของลูกน้อย โดยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับวัย การไม่บังคับให้ลูกน้อยออกกำลังกายเกินไป การตรวจสุขภาพและอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัย และการติดตามการพัฒนาทางด้านร่างกายและสมองของลูกน้อย โดยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ลูกน้อยพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและมีสมองที่ดีได้อย่างมั่นคง

Reference

1. Loprinzi, P. D., Herod, S. M., Cardinal, B. J., & Noakes, T. D. (2013). Physical activity and the brain: a review of this dynamic, bi-directional relationship. Brain Research, 1539, 95-104. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899313011366. 

2. Vanderloo, L. M., Tucker, P., & Johnson, A. M. (2015). Physical literacy: A conceptual analysis and systematic review. Journal of Sport and Health Science, 4(2), 103-109. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254615000142.

3. Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Wiebe, S. A., Spence, J. C., & Friedman, A. (2016). Systematic review of physical activity and cognitive development in early childhood. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(7), 573-578. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244015300795.

4. Logan, S. W., Robinson, L. E., Wilson, A. E., & Lucas, W. A. (2012). Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. Child: care, health and development, 38(3), 305-315. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2214.2011.01207.x.